Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

     Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrencilerimiz ‘Tekniker’’ unvanı alarak sanayide ve laboratuvarı olan işletmelerinde ara eleman olarak, gerek bölgede gerekse Türkiye’de faaliyette olan tüm sanayi, fabrika, telekomünikasyon, enerji ve atölyeler gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilebilmektedir. Bu alanların tümünde işgücü ihtiyacı bulunmaktadır.

     Programın açılma gerekçeleri: Yöremizde yoğun bir nüfus artışı ve buna paralel olarak işsizlik sorunu giderek artmaktadır. Bölgenin durumu göz önüne alındığında açılması düşünülen eğitim programının hızla gelişmekte olan sanayi, teknoloji, enerji, telekomünikasyon ve inşaat alanlarında ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenci yetiştirmeyi planlanmaktadır. Yöre halkına ekonomik katkı sağlayacağı gibi işsizlik oranının düşmesine de yardımcı olacak ve bölgenin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bölgeye komşu devletlerle vize zorunluluğunun kalkması dikkate alındığında komşu ülkelerle ekonomik bir canlanma sağlayacağı düşünülmektedir. Bu da yöredeki ihracatı da arttıracaktır. Bütün bunlara paralel olarak bölgedeki iç ve dış turizmin gün geçtikçe arttığı göz önüne alındığında yöre halkına da büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır.

 

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIMI

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
  Bilgisayar Donanımı 1+1+0 1,5 3  
  Ofis Yazılımları 2+2+0 3 4  
  Web Tasarımı Temelleri 2+1+0 2,5 3  
  Programlama Temelleri 2+2+0 3 6  
  Matematik 2+2+0 3 4  
  Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0+0 2 2  
  Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0+0 2 2  
  Yabancı   Dil - I 2+1+0 2,5 3  
  TOSD-I 2+0+0 2 3  
    17+9 21,5 30  
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
  Grafik ve Animasyon- I 2+1+0 2,5 4  
  Web Editörü 2+1+0 2,5 3  
  İnternet Programcılığı -I 2+2+0 3 5  
  Nesne Tabanlı Programlama- I 2+2+0 3 6  
  Ağ Temelleri 1+1+0 1,5 2  
  Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0+0 2 2  
  Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0+0 2 2  
  Yabancı   Dil - II 2+1+0 2,5 3  
  TOSD-II 2+0+0 2 3  
    17+8 21,5 30  
TOPLAM KREDİ : 21,5 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
  Grafik ve Animasyon- II 2+1+0 2,5 4  
  İnternet Programcılığı- II 2+2+0 3 5  
  Nesne Tabanlı Programlama - II 2+2+0 3 6  
  Veri Tabanı -I 2+2+0 3 4  
  Görsel Programlama- I 2+2+0 3 4  
  Kalite Güvence ve Standartlar 1+2+0 2 3  
  Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1+0 2,5 4  
    13+12 19 30  
TOPLAM KREDİ : 19 TOPLAM AKTS/ECTS: 23+7

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
  Veri Tabanı -II 2+2+0 3 4  
  Görsel Programlama- II 2+2+0 3 4  
  Web Projesi Yönetimi 1+1+0 1,5

3

 
  Açık Kaynak İşletim Sistemi 1+1+0 1,5 3  
  Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 1+1+0 1,5 3  
  Sunucu İşletim Sistemi 2+2+0 3 3  
  İletişim 1+1+0 1,5 3  
  İşletme Yönetimi 1+2+0 2 4  
  Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1+1+0 1,5 3  
    13+12 19 30  
TOPLAM KREDİ : 18,5 TOPLAM AKTS/ECTS: 20+10

 

Meslek Dersleri: 63,5 Kredi

Diğer Dersler: 16,5 Kredi

Kredi Genel Toplamı: 63,5 + 16,5 = 80 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Yabancı Dil - I ve II): 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç: 75 Kredi

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

 

BİLGİSAYAR DONANIMI

Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları,

OFİS YAZILIMLARI

Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Yazdırma, Özelleştirme, Internet Kavramları, E-Posta

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri, Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri.

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Sıralı Dosyalar, Rastgele Erişimli Dosyalar.

MATEMATİK

Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe'nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe'nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe'de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk'ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk'e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Uygulanması, Anadolu'nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu'nun İşgali Karşısında Atatürk'ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM'nin İstiklal Savaşı'nda Yönelimi.

YABANCI DİL-I

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For /Since/ Never/Just/Already/Yet).

TOSD-I

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu'daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

II. YARIYIL

GRAFİK VE ANİMASYON-I

Program Giriş Ayarları, Araç Paneli, Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler, Katman İşlemler, Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve Dışa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile Çalışma.

WEB EDİTÖRÜ

WEB Editörü Temel Araçları, Metin İşlemleri, Tablo İşlemleri, Çoklu Ortam İşlemleri, Bağlantılar, Çerçeve İşlemleri, Şablonlar, Kütüphane İşlemleri, Form İşlemleri, Etkileşimli Ögeler, Katman İşlemleri, Erişebilirlik ve Site Yönetimi

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I

Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri-1, Veritabanı İşlemleri-2, XML ve WEB servisleri -1, XML ve WEB servisleri -2

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I

Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Gelişmiş Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.

AĞ TEMELLERİ

Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, Paylaşım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

YABANCI DİL-II

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

TOSD-II

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu'daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

III. YARIYIL

GRAFİK VE ANİMASYON-II

Animasyon Temelleri, Grafikler, Metin İşlemleri, Semboller, Animasyon Teknikleri, Ses ve Video İşlemleri, Ekranlar, Bileşenler, Dinamik Veriler, Yazılım Optimizasyonu, Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları, Eylemler Paneli, Temel Programlama Yapıları, Nesneler, Fonksiyonlar, Ses ve Video İşlemleri, Sunucu Taraflı İşlemler.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II

Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri–1, XML uygulamaları ve web servisleri.

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II

Nesne Tabanlı Programlama İçin Yazılım Kurarak Ayarlarını Yapmak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle Konsol Uygulamaları Hazırlamak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle İşletim Sistemi Tabanlı Uygulamaları Hazırlamak, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kontrol Nesneleri ve Diziler, Kontrol Nesneleri ve Diziler, Nesne Kullanımı ve Operatörler, Nesne Kullanımı ve Operatörler, Standart Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Bileşen Kütüphanesi, Bileşen Kütüphanesi, Veri Yapıları, İşletim Sistemi Nesneleri, Menü Tasarımı ve Formlar, Veritabanı İşlemleri, Etkileşimli Veri Nesneleri.

VERİTABANI-I

Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak, Görünüm Sorguları Yazma, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak.

GÖRSEL PROGRAMLAMA-I

Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, Giriş ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, Gelişmiş nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları.

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

IV. YARIYIL

VERİ TABANI-II

Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak, Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek, Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak, Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak.

GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veritabanında verileri işlemek, Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak, Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Uzak veritabanında verileri işlemek, Basit sorgulamalar yapmak, İstatistiksel sorgulamalar yapmak, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından raporlama yapmak, Bileşen oluşturmak ve eklemek, Yardım dosyaları hazırlamak Veritabanı kurulum seti hazırlamak, Program kurulum seti hazırlamak.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ

WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık işlemleri, WEB sitesi yayınlama işlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme işlemleri, WEB sitesini bakım işlemleri.

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı.

YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ

İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

Sunucu İşletim Sistemi, Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti.

İLETİŞİM

Sözlü İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

İŞLETME YÖNETİMİ

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.