Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30160120

Ticari Matematik

2+1

2,5

4

 

30160121

İşletme – I

1+1

1,5

3

 

30160122

Ekonomi – I

1+1

1,5

2

 

30160123

Klavye Teknikleri – I

1+2

2

3

 

30160124

Muhasebe

2+2

3

5

 

30160125

Temel Hukuk

1+1

1,5

3

 

30160130

Türk Dili ve Edebiyatı - I

2+0

2

2

 

30160132

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I

2+0

2

2

 

30160144

Yabancı Dil - I

2+1

2,5

3

 

301601nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

TOPLAM KREDİ : 20,5

TOPLAM AKTS/ECTS:27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30160220

İşletme – II

1+1

1,5

3

 

30160221

Ekonomi – II

1+1

1,5

3

 

30160222

Klavye Teknikleri – II

1+2

2

3

 

30160223

Mesleki Yazışmalar

2+2

3

4

 

30160224

Dosyalama ve Arşivleme

2+1

2,5

4

 

30160231

Türk Dili ve Edebiyatı - II

2+0

2

2

 

30160233

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II

2+0

2

2

 

30160245

Yabancı  Dil - II

2+1

2,5

3

 

30160227

İletişim

1+1

1,5

3

 

301602nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

TOPLAM   KREDİ : 20,5

TOPLAM AKTS/ECTS:24+6

Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30160320

Bilgisayar Muhasebe Yazılımları

2+2

3

5

 

30160321

Büro Yönetimi

2+1

2,5

4

 

30160322

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

1+1

1,5

2

 

30160323

Etkili ve Güzel Konuşma

1+1

1,5

2

 

30160324

Teknoloji Kullanımı

1+1

1,5

3

 

30160325

Bilgi Yönetimi

1+1

1,5

3

 

30160326

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1+1

1,5

2

 

30160337

Mesleki Yabancı Dil-I

2+2

3

4

 

30160327

Sektör Uygulamaları - I

2+2

3

5

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM  KREDİ : 19

TOPLAM AKTS/ECTS : 25+5

               

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30160400

Yaz Stajı :30 İş Günü

0+0

0

6

 

30160420

Bilgisayar Büro Programları

2+2

3

3

 

30160421

Yönetici Asistanlığı

2+2

3

3

 

30160422

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

2+1

2,5

2

 

30160423

Örgütsel Davranış

2+0

2

2

 

30160424

Halkla İlişkiler

1+1

1,5

2

 

30160425

Toplantı Yönetimi

2+0

2

2

 

30160437

Mesleki Yabancı Dil-II

1+1

1,5

2

 

30160426

Sektör Uygulamaları - II

2+2

3

5

 

30160427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

TOPLAM KREDİ : 20

 TOPLAM AKTS/ECTS : 22+8

 

TOSD: Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 57 Kredi,

Zorunlu Dersler    :   98 ECTS

Diğer Dersler                 : 23 Kredi

Seçmeli Dersler    :   22 ECTS

Kredi Genel Toplamı  :  57 + 23 = 80 Kredi

ECTS Toplamı      : 120 ECTS

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri  (Yabancı Dil - I ve II) : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

30160120- TİCARİ MATEMATİK (2+1) 2,5:

 

30160120- TİCARİ MATEMATİK (2+1)  2,5:

Oran ve orantıOrtalamaYüzde ve binde hesaplarıMaliyet ve satış hesapları

Karışımı hesaplamakFaiz hesaplarıİşkontoUygulamalar

 

30160121- İŞLETME – I     (1+1)  1,5:

 

İş fikri geliştirme süreciYatırımYapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmekİşletme-çevre ilişkileri Talep tahminlemeİşletmenin kuruluş yeri Hukuksal yapılara göre işletmeler

KapasiteMaliyet Gelir ve gider kavramıİşyeri düzeni ve üretim planlaması

İşletme kurulum işlemleri İşyeri açılışı

 

30160122- EKONOMİ – I   (1+1)  1,5:

 

Temel kavramlar Fırsat maliyetleri Analiz yöntemleri

 Ekonomik hedefler Arz ve talep Piyasa

 

30160123- KLAVYE TEKNİKLERİ – I    (1+2)   2:

Kelime işlem programı işlemleri Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmekKlavye tuşlarının fonksiyonlarıOturuş ve duruşu ayarlamaHarf tuşlarını kullanmaNoktalama işaretleri ve sayı tuşlarıMetin yazmaHız uygulamalarıYabancı dilde yazı yazmakFarklı yazılımlar ile çalışmakEl yazısı ve düzeltilmiş yazılarFarklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak 

 

30160124- MUHASEBE   (2+2)   3:

Genel bilgilerBilanço ve hesaplarMuhasebe sistemiDönen varlıklarDönenvarlıklarDuran varlıklarYabancı kaynak hesaplarıÖz kaynak hesaplarıBütçelemeİlave yatırımlarTicari belgelerSipariş-İrsaliye-FaturaKasa işlemleriPersonele ilişkin muhasebe işlemleriCari hesapBanka işlemleriÇek senet işlemleriProforma faturaFinansal raporlarGelir tablosu hesapları

 

30160125- TEMEL HUKUK   (1+1)  1,5:

Hukukun temel kavramlarıHukuk sistemiHakkın tanımı ve türleriHakkın yönetimi 

Kişilik kavramıHak arama süreciAile hukukuEşya hukukuBorçlar hukuk 

SözleşmelerÇeşitli hükümlerHak arama süreci 

 

30160130- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – I    (2+0)  2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

 

30160132- ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ – I    (2+0)   2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

 

30160144- YABANCI DİL - I      (2+1)   2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

 

301601nn- TOSD-I   (2+0)   2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri

 

 

 

II.YARIYIL

30160220- İŞLETME – II    (1+1)   1,5:

Planlama kavramıÖrgütlemeYöneltme/YürütmeKoordinasyon (Eşgüdümleme)Denetim

İş analiziİnsan kaynakları planlamasıİşgören bulmaOryantasyon eğitimiİşgören seçme Eğitim yöntemleriKariyer planlamasıİş değerlemeÜcretlendirmeÜretim planlaması Üretim örgütlemesiHedef pazarı belirlemeFiyatlandırmaTutundurma politikaları             Dağıtım politikalarıMüşteri ilişkileriİşgören değerleme

 

30160221- EKONOMİ – II   (1+1)   1,5:

UygulamalarParaEnflasyon ve etkileri 

Ödemeler bilançosuDış ticaret 

DövizArz talep uygulamalarıMilli gelir

 

30160222- KLAVYE TEKNİKLERİ – II     (1+2)   2:

Metin yazmaHız uygulamalarıFarklı yazılımlar ile çalışmak 

El yazısı ve düzeltilmiş yazılar 

Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmakYabancı dilde yazı yazmak

 

30160223- MESLEKİ YAZIŞMALAR    (2+2)   3:

Gelen evrak işlemleriYazı yazma süreciYazı yazma süreciResmi Yazıların 1. Derece BölümleriResmi Yazıların 2. Derece BölümleriResmi Yazı Türleri

İş Yazılarının Bölümleriİş Yazılarının 2.Derece Bölümleri İş Yazısının Türleri         

Özel yazı türleri Gelen evrak işlemleri

 

30160224- DOSYALAMA VE ARŞİVLEME   (2+1)   2,5:

Gelen belgelerGiden belgelerDosyalamaDosyalama sistemleri

Dosyalama sisteminin kurulmasıArşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri

Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleriBelge değişim süreci

Elektronik belgelerle işlem yapmaElektronik belgeyi koruyucu önlemler

DijitalleştirmeElektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha

Sektör tanımları ve sınıflandırmasıArşiv tanımı ve çeşitleriKayıt sistemi

Dosyalama süreci Arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri

Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri

 

330160231-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - II     (2+0)   2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

 

30160233-ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II     (2+0)   2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

 

30160245- YABANCI  DİL - II     (2+1)   2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

 

30160227- İLETİŞİM     (1+1)   1,5:

Sözlü İletişim kurmakYazılı İletişim kurmakSözsüz İletişim kurmak

Biçimsel (Formal) İletişim kurmakBiçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak

Örgüt dışı iletişim kurmak

 

301602nn- TOSD-II    (2+0)   2:

Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

III.YARIYIL

30160320- BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI     (2+2)   3:

Stok, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler, Çek senet programı, Banka, Banka işlemleri, Kasa işlemleri, Kasada banka ve cari

 

30160321- BÜRO YÖNETİMİ    (2+1)   2,5:

Stresi yönetmeGenel olarak yönetim ve büro yönetimiBüro türleri ve şekilleri

Büro çalışanları kavramıZaman yönetimiZaman ve hareket etüdü

Bürolarda ergonomik tasarımBürolarda iş yönetimiİş basitleştirme teknikleri

Temel kavramlarKriz sürecinin aşamalarıGenel olarak yönetim ve büro yönetimi

 

30160322- PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI    (1+1)   1,5:

Kıyafet ve aksesuar seçmek Sosyal davranış protokolünü uygulamak

Kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak

Kişisel bakımını yapmakProtokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek

 

30160323- ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA    (1+1)   1,5:

NefesHazırlıksız konuşmakVurgu, Ulama, Tonlama

Protokol konuşmasıBilgilendirme konuşması

Hazırlıksız konuşmak

 

30160324- TEKNOLOJİ KULLANIMI    (1+1)   1,5:

Büro teknolojisini kurmakBakım ve onarımİletişim teknolojisi

Bilgisayar teknolojisiOtomasyon teknolojisiİnternet kullanımı

Web hizmetleriÇeşitli teknolojik hizmetler

 

30160325- BİLGİ YÖNETİMİ     (1+1)   1,5:

Vizyon ve misyonYayın belirleme Yayınları izlemeKarar alma

Yazılı ve yazılı olmayan kurallarMemorandum (Bildirge)

Bilgi vermeÇevresel analizÇevresel analiz teknikleri

Çevresel değişkenleri sınıflama 

 

30160326- İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU   (1+1)   1,5:

İş sözleşmesi düzenlemek 4/1-c belgeleri düzenlemek

İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmekİş ilişkisini sonlandırmak

Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek4/1-a belgeleri düzenlemek

4/1-b belgeleri düzenlemek4/1-c belgeleri düzenlemek

 

30160337- MESLEKİ YABANCI DİL-I    (2+2)   3:

Telefonda görüşmeNot almaMetin okumakYazı yazma

Yazıyı düzeltmeTicari yazışmalarStandart yazılar

Dil farklılıklarıDeyimlerTelefonda görüşme

Yüz yüze görüşme

 

30160327- SEKTÖR UYGULAMALARI – I    (2+2)   3:

Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak

Halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak

Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak

Hukuki sorumlulukları takip etmek ve yerine getirmek

Mesleki yazışmalar yapmak

Dosyalama ve arşivleme yapmak

Ticari hesaplamalar yapmak

Ekonomi yönetiminde yardımcı olmak

 

IV.YARIYIL

30160420- BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI    (2+2)   3:

Belge hazırlamaDenetim ve hızlı erişimVeri türleri ve işlem

Belgede çeşitli uygulamalarBelge gönderimi

Sunum cihaz ve yazılımlarıSunum yapmakTablo ve grafik

Hesaplama yapmaVeri girişiSayfa düzeni ve yazdırma

Belgede çeşitli uygulamalar 

 

30160421-YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI     (2+2)   3:

Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği  Sekreterlik ile ilgili kavramlar

 Sekreterlik türleriSekreterin kişilik özellikleriSekreterin mesleki özellikleri

Sekreterin mesleki uygulamalarıYönetici asistanlığının tarihsel gelişimi

Yönetici asistanının yeri ve önemiYönetsel faaliyetlere yardımcı olmak

Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı

İletişimde yönetici asistanının farkı

Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu 

Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmakYönetici asistanının yeri ve önemi

Yönetici asistanının özellikleri

 

30160422- KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI    (2+1)  2,5:

Yasama, yürütme, yargıVakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar

Hizmet birimleriYönetim yapısı ve ilişkilerİnsan kaynakları ve bürokrasi

Kamu iktisadi teşebbüsleriTaşra ve yerel yönetimler

Etkin yönetimÖzerk tarafsız kurumlarBağımsız düzenleyici üst kuruluşlar

Birlikte yönetilen kurumlarKamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Siyasi partilerSendika ve konfederasyonlarTemsilcilikler

Vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlarVakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar

 

30160423- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ    (2+0)   2:

Davranış Bilimleri kavramıAlgılama  KavramıToplumsal yapı

Örgüt yapıları ve örgüt kültürüÖrgüt içinde birey

Olumsuzluk kaynaklarıGüdüleme

30160424- HALKLA İLİŞKİLER    (1+1)   1,5:

Genel amaçlarGörev ve sorumluluklar

Halkla ilişkilerde mesajıKamuoyu ve medya ile ilişkiler

Sponsorluk

 

30160425- TOPLANTI YÖNETİMİ    (2+0)   2:

ToplantıToplantının iletilmesiToplantıda kullanılacak materyaller

Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek

Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak

Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak

Periyodik  faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme

Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme

Kriz değerlendirme toplantısı

 

30160437- MESLEKİ YABANCI DİL-II    (1+1)  1,5:

Telefonda görüşme Not almaYazı okuma ve yazma

Yazıyı düzenlemeFormatı seçmeMesleki yazı yazma

Görüşmeye hazırlıkGörüşme yapma

 

30160426- SEKTÖR UYGULAMALARI – II   (2+2)   3:

Mesleki etik ön bilgiler Mesleki etik ile ilgili uygulamalar 

Toplantı ve organizasyonlarla ilgili ön hazırlıklar

Toplantı ve organizasyon uygulamalarıSekreterlik ve yönetici asistanlığı ön bilgiler

Sekreterlik ve yönetici asistanlığı uygulamaTeknolojik cihazlar ile ilgili ön bilgiler

Teknolojik cihazlarla ilgili uygulamalarBüro bilgisayar programları ile ilgili önbilgiler

Büro bilgisayar programları uygulamaları Bilgisayar muhasebe yazılımları ile ilgili önbilgiler

Bilgisayar muhasebe yazılımları uygulamaları

Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili önbilgiler

Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili uygulamalar

Mesleki yabancı dil  kullanımı ile ilgili ön hazırlıklar

Mesleki yabancı dil uygulamaları

 

30160427- MESLEK ETİĞİ     (1+1)   1,5:

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek

Etik sistemlerini incelemek

Etik sistemlerini incelemek

Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemekAhlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek

Meslek etiğini incelemek

Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

 

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

 

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

 

Seçmeli Ders-I

 

30160227

İletişim

1+1

1,5

3

 

30160228

Müşteri İlişkileri

1+1

1,5

3

 

 

Seçmeli Ders-II

30160427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

30160428

Kalite Yönetim Sistemleri

1+1

1,5

3

 

 

Seçmeli Ders-III

30160327

Sektör Uygulamaları - I

2+2

3

5

 

30160328

Bilgi ve  İletişim Teknolojisi

 

 

 

 

Seçmeli Ders-IV

30160426

Sektör Uygulamaları - II

2+2

3

5

 

30160429

Kalite Güvencesi ve Standartları

 

 

 

 

 

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü mezunları Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek vasıflı elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek olan mezunlar, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanları olacaklardır.
Ayrıca programımız bilgisayar ve interneti büro ortamında etkin ve verimli kullanabilme, zaman yönetimi, büro işlerinin idare edilmesi, iletişim yöntemlerinin etkin kullanımı, on parmak klavye kullanımı gibi teknik becerileri kazandırmaktadır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar.
Mezun öğrencilerimiz ÖSS sınavına girmeden Açıköğretim Fakültesi İşletme lisans bölümü 3. sınıfına direkt kayıt yaptırarak İşletme lisans mezunu olabilmektedirler.
Dikey Geçiş Sınavı ile mezunlarımızın geçebilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır; 
1.Büro Yönetimi Öğretmenliği
2.Halkla İlişkiler
3.Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4.Halkla İlişkiler ve Tanıtım
5.İşletme Bilgi Yönetimi
6.Sağlık Kurumları İşletmeciliği
7.Yönetim Bilişim Sistemleri
8.Reklamcılık ve Halkla İlişkiler