Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30130120

Matematik

2+0

2

3

 

30130121

Çocuk Gelişimi – I

2+1

2,5

4

 

30130122

Özel Eğitim – I

2+1

2,5

5

 

30130123

Eğitimde Araç Gereç Geliştirme

2+0

2

3

 

30130124

Çocuk ve Drama

1+1

1,5

2

 

30130125

Kaynaştırma Eğitimi

1+1

1,5

2

 

30130126

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1+1

1,5

2

 

30130130

Türk Dili ve Edebiyatı – I

2+0

2

2

 

30130132

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi – I

2+0

2

2

 

30130144

Yabancı  Dil - I

2+1

2,5

3

 

301301nn

TOSD-I

2+0

2

2

 

TOPLAM KREDİ : 22

TOPLAM AKTS/ECTS: 28+2

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30130220

Çocuk Gelişimi – II

2+1

2,5

4

 

30130221

Özel Eğitim – II

2+1

2,5

5

 

30130222

Aile Eğitimi

2+1

2,5

2

 

30130223

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

1+1

1,5

2

 

30130224

Çocuk Edebiyatı ve Medya

1+1

1,5

3

 

30130231

Türk Dili ve Edebiyatı - II

2+0

2

2

 

30130233

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi - II

2+0

2

2

 

30130245

Yabancı  Dil - II

2+1

2,5

3

 

30130225

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

301302nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

TOPLAM   KREDİ : 21,5

TOPLAM AKTS/ECTS:23+7

Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30130300

Yaz Stajı :30 İş Günü

0+0

0

6

 

30130320

Özel Eğitimde Uygulama – I

2+4

4

4

 

30130321

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama – I

2+4

4

5

 

30130322

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri

2+1

2,5

4

 

30130323

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

2+1

2,5

4

 

30130324

Çocukta Bilim ve Teknoloji

1+1

1,5

2

 

30130325

Çocuk ve Oyun

1+1

1,5

2

 

30130327

İletişim

2+1

2,5

3

 

TOPLAM  KREDİ : 18,5

TOPLAM AKTS/ECTS : 21+9

               

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30130420

Özel Eğitimde Uygulama – II

2+4

4

4

 

30130421

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama – II

2+4

4

5

 

30130422

Çocuk ve Müzik

1+1

1,5

3

 

30130423

Davranış Yönetimi

1+1

1,5

4

 

30130424

Çocuk ve Çevre

1+1

1,5

2

 

30130425

İlk Yardım

2+1

2,5

6

 

30130426

Çocuk Animatörlüğü

1+1

1,5

3

 

30130427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

TOPLAM KREDİ : 18

TOPLAM AKTS/ECTS : 18+12

 

TOSD                          : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 63 Kredi,

Zorunlu Dersler    :   96 ECTS

Diğer Dersler                 : 17 Kredi

Seçmeli Dersler    :   24 ECTS

Kredi Genel Toplamı  :  63 + 17 = 80 Kredi

ECTS Toplamı      : 120 ECTS

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri  (Yabancı Dil - I ve II)      :     5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç                                    :   75 Kredi

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

30130120             MATEMATİK (2+0) 2:

Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar.

30130121             ÇOCUK GELİŞİMİ–I (2+1) 2,5:

Fiziksel gelişim, Fiziksel gelişimi takip etme, Psiko-motor gelişim, Psikomotor gelişimi takip etme, Bilişsel gelişim, Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma, Dil gelişimi, Dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma.

30130122             ÖZEL EĞİTİM-I (2+1) 2,5:

Özel eğitim ile ilgili kavramlar, Özel eğitimin genel amacı, Özel eğitimin önemi, Özel eğitimin ilkeleri, Özel eğitim kurumları ve özellikleri, Engele neden olan faktörler, Engeli önleme ve erken tanı, Özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, Dünyada özel eğitim, Türkiye’de özel eğitim, Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, Görme engelliliğinin nedenleri, Görme engelini önleme ve erken tanı, Görme engellilerin eğitimleri, İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, İşitme engellilik nedenleri, İşitme engelini önleme ve erken tanı, İşitme engellilerin eğitimleri, Dil ve konuşma güçlülüğünü tanılama ve sınıflama, Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri, Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri.

30130123             EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME (2+0) 2:

Sınıf yönetimi için araç gereç planlama,  Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma

30130124             ÇOCUK VE DRAMA(1+1) 1,5:

Okul öncesi eğitimde drama, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitim ortamı, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde değerlendirme, Hareket çalışmaları, Hareket çalışmalarını uygulama, Pantomim etkinliği, Pantomim etkinliğini Uygulama, Rol oynama etkinliği, Rol oynama etkinliğini uygulama, Doğaçlama etkinliği, Doğaçlama etkinliğini uygulama, Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliği, Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulama.

30130125             KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (1+1)1,5:

Kaynaştırma eğitimini tanımak, Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri, Kaynaştırma eğitimini uygulayan okullar, Kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamını hazırlama, Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama.

30130126             ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (1+1)1,5 :

Sağlıklı çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar.

30130130             TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I  (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30130132             ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30130144             YABANCI DİL-I (İngilizce) (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

301301nn             TOSD-I (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II.YARIYIL

30130220             ÇOCUK GELİŞİMİ–II (2+1) 2,5:

Sosyal gelişimi tanımak, Sosyal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi tanımak, Duygusal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimini tanımak, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Cinsel gelişimi tanımak, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak.

30130221             ÖZEL EĞİTİM-II (2+1) 2,5:

Öğrenme Güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, Öğrenme güçlüğünün nedenleri, Öğrenme güçlülüğünü önleme ve erken tanı, Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, Bedensel engellilik nedenleri, Bedensel engeli önleme ve erken tanı, Bedensel engellilerin eğitimleri, Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama ve sınıflandırma, Yaygın gelişim bozukluğu nedenleri,  Yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı, Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri, Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma, Zihinsel engellilik nedenleri, Zihinsel engeli önlenme ve erken tanı, Zihinsel engellilerin eğitimleri, Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma, Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı.

30130222             AİLE EĞİTİMİ (2+1) 2,5:

Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası.

30130225             BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5:

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları/forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama.

30130223             ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ (1+1) 1,5:

Gelişim ve öğrenme, Öğrenme, Öğrenme kuramları, Çocuklarda öğretme süreçleri, Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri, Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak.

 30130224            ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA (1+1) 1,5:

Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak.

30130231             TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II  (2+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30130233             ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30130245             YABANCI DİL-II (İngilizce) (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

301302nn             TOSD-II (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III.YARIYIL

30130320             ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I (2+4) 4:

Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak, Çocuklar için hazırlanan bireysel öğretim programını tanımak, BÖP’e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamakta öğretmenle iş birliği yapmak, Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, BÖP’e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamakta öğretmenle iş birliği yapmak, Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, Bilişsel gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Dil ve iletişim etkinlikleri planlamaya destek olmak, Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak.

30130321             OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I (2+4) 4:

Yıllık planı İzleme, Günlük plan hazırlama, Günlük plan uygulama, Serbest zaman etkinliği planlama, Serbest zaman etkinliği uygulama, Türkçe dil etkinliği planlama, Türkçe dil etkinliği uygulama, Oyun ve hareket etkinliği planlama, Oyun ve hareket etkinliği uygulama, Müzik etkinliklerini planlama, Müzik etkinliklerini uygulama.

30130322             ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ (2+1) 2,5:

Bilişsel öğrenme becerilerini tanıma, Bilişsel öğrenme özeliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, İletişim becerilerini tanıma, İletişim özeliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, Sosyal duygusal becerilerini tanıma, Sosyal duygusal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, Öz bakım becerilerini tanıma, Öz bakım özeliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, Psikomotor becerilerini tanıma, Psikomotor özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, Duyuşsal becerilerini tanıma, Duyuşsal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, Akademik becerilerini tanıma, Akademik özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama.

30130323             ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI (2+1) 2,5:

Kişilik ve benlik özelikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı, Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, Çocukları tanıma teknikleri, Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, Çocuklarda duygu davranım sorunları, Özel sorunları olan çocuklar, Sosyal becerilerinin geliştirilmesi, Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

30130324             ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ (1+1) 1,5:

Okul öncesi dönemde bilim eğitimi, Bilim etkinliğini uygulama, Bilgisayarın eğitim alanında kullanılması,  Bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları

30130325             ÇOCUK VE OYUN (1+1) 1,5:

Oyun dağarcığını geliştirmek, Oyunları derlemek, Oyun etkinlikleri, Oyun etkinliği uygulamak, Özel eğitimde oyun etkinlikleri.

30130327             İLETİŞİM (2+1) 2,5:

Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

IV. YARIYIL

30130420             ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II (2+4) 4:

Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak, Çocuklar için hazırlanan bireysel öğretim programını tanımak, BÖP’e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamakta öğretmenle iş birliği yapmak, Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, BÖP’e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamakta öğretmenle iş birliği yapmak, Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, Bilişsel gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Dil ve iletişim etkinlikleri planlamaya destek olmak, Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak.

30130421             OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II (2+4) 4:

Yaratıcı drama etkinliklerini planlama, Yaratıcı drama etkinliklerini uygulama, Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlama, Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını uygulama, Sanat etkinliklerini planlama, Sanat etkinliklerini uygulama, Fen ve doğa etkinliklerini planlama, Fen ve doğa etkinliklerini uygulama, Alan gezilerini planlama, Alan gezilerini uygulama.

30130422             ÇOCUK VE MÜZİK (1+1) 1,5:

Müzik dağarcığı, Müzikleri derleme, Müzik eğitimi, Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama, Özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama.

30130423             DAVRANIŞ YÖNETİMİ (1+1) 1,5:

Hedef davranış, Hedef davranışın ölçümü ve kaydı, Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması, Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma, Davranış kaydı teknikleri, Davranış sağaltımı planlama, Değiştirilen davranışta kalıcılık, Değiştirilen davranışın genellenmesi.

30130424             ÇOCUK VE ÇEVRE (1+1) 1,5:

Çevre eğitimi, Çevre eğitim etkinliklerini uygulama, Çevre bilincini oluşturma, Çevre sorunları, Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemleri.

30130425             İLK YARDIM (2+1) 2,5:

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

30130426             ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ  (1+1) 1,5:  

Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak.

30130427             MESLEK ETİĞİ  (1+1) 1,5:

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30130225

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

30130226

Kalite Güvencesi ve Standartları

2+1

2,5

4

 

 

Seçmeli Ders-II

30130327

İletişim

2+1

2,5

3

 

30130328

Çevre Koruma

2+1

2,5

3

 

 

Seçmeli Ders-III

30130425

İlk Yardım

2+1

2,5

6

 

30130428

Beden Eğitimi-II

2+1

2,5

6

 

 

Seçmeli Ders-IV

30130426

Çocuk Animatörlüğü

1+1

1,5

3

 

30130429

Kalite Yönetim Sistemleri

1+1

1,5

3

 

 

Seçmeli Ders-V

30130427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

30130430

Müşteri İlişkileri

1+1

1,5

3

 

 

Çocuk Gelişimi programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimi belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm kişiler, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve işbirliği yapmak ayrıca toplumu bu konularda bilinçlendirme, çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon sağlamak amacıyla aranılan nitelikli elemanı yetiştirmektir. Bu anlamda; Çocuk Gelişimi programını, öncelikli olarak kız meslek lisesi “çocuk gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan çocuk gelişimi mezunları; özel ve resmi okulların anasınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde ve çocuk kliniklerinde çalışabilirler.