Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

TANITIM

Gıda Teknolojisi Programı, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

İŞ OLANAKLARI

Gıda Teknikeri unvanı alırlar. İş alanları oldukça geniştir. Resmi ve özel kuruluşlara ait gıda analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, gıda üretimi yapan fabrika ve işletmelerde (et, süt, tahıl, çay, şeker, bitkisel yağ, meyve-sebze işleme sanayi, hazır yemek sanayi vb.) çalışabilirler

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T + U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30190120  Mesleki Matematik - I 1 + 1 1,5 M 4  
30190121  Kimya - I 1 + 1 1,5 Z 2  
30190122  Gıdalarda Temel İşlemler - I 1 + 1 1,5 Z 3  
30190123  Genel Mikrobiyoloji 3 + 2 4 Z 5  
30190124  Gıda Kimyası 2 + 1 2,5 Z 3  
30190125  Gıda Katkı Maddeleri 1 + 1 1,5 Z 3  
30190130  Türk Dili ve Edebiyatı - I 2 + 0 2 Z 2  
30190132  Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2 + 0 2 Z 2  
30190144  Yabancı  Dil - I 2 + 1 2,5 Z 3  
301901nn  TOSD-I 2 + 0 2 S 3  
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T + U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30190220  Mesleki Matematik – II 1 + 1 1,5 M 4  
30190221  Kimya – II 1 + 1 1,5 Z 2  
30190222  Gıdalarda Temel İşlemler - II 2 + 0 2 Z 4  
30190223  Gıda Mikrobiyoloji 4 + 1 4,5 Z 4  
30190224  Gıda Endüstrisi Makineleri 3 + 0 3 M 6  
30190231  Türk Dili ve Edebiyatı - II 2 + 0 2 Z 2  
30190233  Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2 + 0 2 Z 2  
30190245  Yabancı  Dil - II 2 + 1 2,5 Z 3  
301902nn  TOSD-II 2 + 0 2 S 3  
TOPLAM   KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3
Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T + U KREDİ AKTS/ ÖĞRETİM ELEMANI
 
ECTS
30190320  Süt Teknolojisi – I 3 + 1 3,5 M 5  
30190321  Et ve Ürünleri Teknolojisi – I 2 + 1 2,5 M 5  
30190322  Meyve ve Sebze Teknolojisi – I 2 + 1 2,5 M 5  
30190323  Tahıl Teknolojisi - I 2 + 1 2,5 M 4  
30190324  Bitkisel Yağ Teknolojisi 3 + 1 3,5 M 4  
30190325  Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 + 0 2 S 3  
30190326  İletişim 1 + 1 1,5 S 2  
30190327  Meslek Etiği 1 + 1 1,5 S 2  
TOPLAM  KREDİ : 19,5 TOPLAM AKTS/ECTS : 23+7

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T + U KREDİ AKTS/ ÖĞRETİM ELEMANI
 
ECTS
30190400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30190420  Süt Teknolojisi – II 3 + 1 3,5 M 5  
30190421  Et ve Ürünleri Teknolojisi– II 2 + 1 2,5 M 3  
30190422  Meyve ve Sebze Teknolojisi – II 1 + 1 1,5 M 2  
30190423  Tahıl Teknolojisi - II 2 + 1 2,5 M 3  
30190424  Hijyen ve Sanitasyon 1 + 1 1,5 M 2  
30190425  Kalite Güvence ve Standartlar 1 + 1 1,5 Z 2  
30190426  Özel Gıda Ürünleri 2 + 2 3 S 4  
30190427  Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 + 1 2,5 S 3  
TOPLAM KREDİ : 18,5  TOPLAM AKTS/ECTS : 23+7

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri      : 32 Kredi,  Zorunlu Dersler    :  100 ECTS
Diğer Dersler                 : 48 Kredi Seçmeli Dersler    :   20 ECTS
Kredi Genel Toplamı  :  32 + 48 = 80 Kredi ECTS Toplamı      : 120 ECTS

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Yabancı Dil - I ve II) : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

30190120   MESLEKİ MATEMATİK – I (1+1) 1,5M :

Kümeler, Sayılar, Ondalık Kesirler, Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, Cebirsel İşlemler, Polinom ve özdeşlikler, Oran ve Orantı, Denklemler, Eşitsizlikler.

30190121   KİMYA – I   (1+1) 1,5Z :

Madde ve maddenin ayırt edici özellikleri, Karışımlar, Faz değişimi, Kimyanın temel yasaları, Mol kavramı, Atom kütleleri ve kimyasal formüllerin saptanması, Gaz yasaları, Kimyasal tepkimeler ve tepkime denklemleri ile ilgili hesaplamalar, Atom yapısı ve periyodik cetvel, İyonlaşma enerjisi, Radyoaktiflik, Yükseltgenme İndirgenme reaksiyonları

30190122   GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER – I (1+1) 1,5Z :

Kuru temizleme yapmak, Yaş temizleme yapmak, Süzme işlemi yapmak, Çöktürme işlemi yapmak, Santrifüj işlemi yapmak, Eleme işlemi yapmak, Damıtma işlemi yapmak, Ekstraksiyon işlemi yapmak, Öğütmek, Parçalamak, Homojenizasyon yapmak, Sıvıları karıştırmak, Katıları karıştırmak,  Emülsiyon yapmak.

 

30190123   GENEL MİKROBİYOLOJİ  (3+2) 4Z :

Aseptik Çalışma Tekniği, Numune Alma, Hijyen Kontrol Numuneleri, Sterilizasyon Ön Hazırlıkları, Sterilizasyon, Besiyeri Hazırlanması, Dilisyon Serisi Hazırlama, Ekim Yapma, İnkübasyon, Koloni Morfolojisi, Saf Kültür Eldesi, Preparat Hazırlanması, Mikroskopta İnceleme, Mikroorganizma Hücrelerini İnceleme, Lamlarda Sayım.

30190124   GIDA KİMYASI  (2+1) 2,5Z :

Gıdalarda bulunan su, önemi ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan karbonhidratları, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan proteinleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan lipidleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan enzimleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan mineral maddeleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan vitaminleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan fenolik maddeleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda bulunan doğal lezzet maddelerini, önemini ve fonksiyonlarını kavramak, Gıdalarda rastlanan toksik ve kontaminant maddeleri, önemini ve fonksiyonlarını kavramak.

30190125   GIDA KATKI MADDELERİ  (1+1) 1,5Z :

Asitlik Düzenleyici İlavesi Yapmak, Antimikrobiyal İlavesi Yapmak, Antioksidan İlavesi Yapmak, Dokusal Yapıyı Düzenlemek İçin Katkı Maddeleri Kullanmak, Renklendiricileri Kullanmak, Lezzet Artırıcıları Kullanmak, Tatlandırıcıları Kullanmak, Zenginleştirici Katkıları Kullanmak, Starterleri Kullanmak, Enzimleri  Kullanmak, Taşıyıcıları  Kullanmak, Çözgenleri  Kullanmak.

30190130  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – I (2+0) 2Z:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30190132  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ – I (2+0) 2Z:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30190144  YABANCI DİL – I (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5Z:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

301901nn  TOSD – I (UYGARLIK TARİHİ – I) (2+0) 2S:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II. YARIYIL

30190220   MESLEKİ MATEMATİK – II (1+1) 1,5M :

 Hata Analizi, Lineer denklem sistemleri, Eğri uydurma, İnterpolasyon, Temel dizi işlemleri, Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, Temel fonksiyonlar, Fonksiyon çeşitleri, Üstel fonksiyonlar, Logaritma.

30190221   KİMYA – II (1+1) 1,5Z :

Kalitatif ve Kantitatif analiz tanımı, Çözeltiler, Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı, Çökeleklerin çözünürlüğüne tesir eden faktörler, Çökelti oluşumu, Seçimli çöktürme, Gravimetrik analiz, Asitler ve bazlar, Asit ve baz tanımı, Konjuge asitler ve bazlar, Kuvvetli asitler ve Ph, Kuvvetli bazlar ve pH, Zayıf asitler ve pH, Zayıf bazlar ve pH, Nötrleşme, Hidroliz, Tampon çözeltiler, Titrasyon, Genel titrasyon tekniği, Kuvvetli asit ve baz titrasyonları, Zayıf asidin kuvvetli baz ile titrasyonu, Zayıf bazın kuvvetli asit ile titrasyonu, Geri titrasyon, Indikatörler, Yükseltgenme indergenme dengeleri, Elektro kimyasal piller, Elektroliz

30190222   GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER – II  (2+0) 2Z :

Kurutma işlemi yapmak, Evaporasyon işlemi yapmak, Dondurma işlemi yapmak, Soğutma işlemi yapmak,  Kristalizasyon işlemi yapmak, Ekstrüzyon işlemi yapmak,  Haşlama işlemi yapmak, Pişirme işlemi yapmak,  Termizasyon işlemi yapmak, Pastörizasyon yapmak, Sterilizasyon yapmak, Asit fermantasyonu yapmak, Alkol fermantasyonu yapmak, Depo koşullarını sağlamak, Soğukta Depolamak, Dondurarak Depolamak.

30190223   GIDA MİKROBİYOLOJİ (4+1) 4,5Z :

Gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynaklarını incelemek, Gıdalardaki mikroorganizmaları incelemek, Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörleri incelemek, Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörleri incelemek,  Gıdalarda indikatör mikroorganizmaları incelemek, Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkları incelemek, Mikrobiyal kontaminasyon kontrolü yapmak Mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını incelemek, Mikrobiyal gelişmenin engellenmesini incelemek Mikroorganizmaların öldürülmesini incelemek, Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek, Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek, Yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek, Meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek, Konservelerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek,  Tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek, Fermente alkollü içeceklerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek.

30190224   GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI (3+0) 3M :

Tartma ve ölçme aletleri, Taşıma ve iletim düzenleri, Yıkama ve ayıklama makineleri, Elekli sistemler ve sınıflama makineleri, Filtrasyon sistemleri, Santrifügasyon, Karıştırıcılar, Homojenizatörler, Borulu ve plakalı ısı değiştiriciler, Evaporatörler, Kurutucu sistemler, Değirmenler, Presler, Kesme makineleri, Ambalaj çeşitleri, Yıkama, Doldurma ve kapama makineleri, Aseptik ambalajlama sistemleri.

30190231   TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – II (2+0) 2Z:

Cümlenin unsurları, Cümle tahlili ve uygulamaları, Anlatım, Cümle bozuklukları ve düzeltilmesi, Kompozisyon yazım kuralları, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, Düşünce dünyası eserlerinin incelenmesi.

30190233   ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ – II (2+0) 2Z:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin şartları ve sonuçları, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine genel bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin temel özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılâplarına genel bakış değerlendirmesi.

 30190245   YABANCI DİL – II (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5Z:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

301902nn   TOSD – II (UYGARLIK TARİHİ – II) (2+0) 2S:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III. YARIYIL

30190320   SÜT TEKNOLOJİSİ – I (3+1) 3,5M :

Sütün nitelikleri, Süt işletmelerinde miktar ölçümü, Hammadde ve yardımcı maddelerin depolanması, Sütün temizlenmesi, Sütün havasının ve kokusunun alınması, Süt yağının ayrılması, Sütün standardizasyonu, Sütün homojenizasyonu, Pastörize içme sütü, Sterilize içme sütü, İçme sütlerinin depolanması, Süttozu üretimi, Peynir altı suyu (PAS) üretimi, Kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması, Beyaz peynir üretimi, Kaşar peyniri üretimi, Lor peyniri üretimi, Eritme peyniri üretimi.

30190321   ET ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ – I (2+1)  2,5M :

Taze et ürünleri üretimi, Dondurulmuş et ürünleri, Kesimhane yan ürünleri, Kanatlı eti ürünleri, Su ürünleri üretimi.

30190322   MEYVE ve SEBZE TEKNOLOJİSİ – I (2+1)  2,5M :

Meyve ve sebzelerin yıkanması, ayıklama ve sınıflandırılması, sap ve baş/uç alma işlemi, çekirdek çıkarma, Kabuk soyma, doğrama, Konserve üretimi için ön işlemler, dolgu sıvısı hazırlama, Konserve dolumu ve kapatma, Pastörizasyon, Salça üretimi için ön işlemler, Pulp eldesi, Salçanın konsantrasyonu, Salçanın dolumu ve kapatma, Isıl işlem, Reçel üretimi için ön işlemler, Pişirme işlemi, Soğutma ve dolum, Dondurulmuş meyve-sebze üretimi için ön işlemler, Meyve ve sebzelerin dondurulması, Kurutulmuş meyve-sebze üretimi için hammadde hazırlık işlemleri, Meyve-sebze kurutma

30190323   TAHIL TEKNOLOJİSİ – I (2+1)  2,5M :

Hammaddenin Kalitesine Göre Sınıflandırma, Temizleme, Tavlama, Buğday Paçalı, Sasörleme, Pişirme, Kurutma, Kabuk Soyma, Ayıklama, Kırma ve Kalibrasyon, Öğütme, Un Paçalı, Hamur Bileşenlerinin Hazırlanması, Yoğurma, Kitle Fermantasyonu, Şekil Verme, Son Fermantasyon, Pişirme.

30190324   BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ (3+1) 3,5M :

Yağlı tohumlara uygulanan ön işlemler, Yağ ekstraksiyonu, Müsilaj, Asitlik giderme (Nötralizasyon), Ağartma, Koku giderme (Deoderizasyon), Vinterizasyon, Margarin üretiminde kullanılan hammaddeler, Kompozisyon, Emülsiyonlaştırma, Soğutma ve işleme, Dinlendirme ve paketleme, Zeytin ön işlemleri, Faz ayırma, Tortu ve karasuyun ayrılması, Zeytinyağı süzme (Filtreleme).

30190325   ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ (2+0) 2S :

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma.

30190326  İLETİŞİM (1+1) 1,5S :

Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak

30190327   MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5S : 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

IV. YARIYIL

30190420   SÜT TEKNOLOJİSİ – II (3+1) 3,5M :

Tulum peyniri üretimi, Civil peyniri üretimi, Mihaliç peyniri üretimi, Hellim peyniri üretimi, Van Otlu peynir üretimi, Sade yoğurt üretimi, Meyveli yoğurt üretimi, Probiyotik yoğurt üretimi, Yoğurttan ayran üretimi, Sütten ayran üretimi, Kefir üretimi, Krema üretimi, Kremaya ön işlemler uygulanması, Kremanın olgunlaştırılması, Kremanın yayıklanması, Tereyağının ambalajlanması ve depolanması, Dondurma karışımının hazırlanması ve kontrolü, Karışıma uygulanan ön işlemlerin kontrolü, Karışımın dondurulması.

30190421   ET ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ – II (2+1)  2,5M :

Emülsiyon tipi et ürünleri, İleri işlem görmüş et ürünleri üretimi - I, İleri işlem görmüş et ürünleri üretimi - II.

30190422   MEYVE ve SEBZE TEKNOLOJİSİ – II  (1+1)  1,5M :

Meyve suyu üretimi için mayşenin hazırlanması, Presleme, Durultma ve berraklaştırma, Filtrasyon, Konsantrasyon, Geri sulandırma, Dolum ve pastörizasyon, Meyve nektarı üretimi için mayşenin hazırlanması, Mayşeye ısıl işlem uygulamak, Pulp elde etmek, Pulpu konsantre etmek, Geri Sulandırma, Dolum ve pastörizasyon, Turşu üretimi için ön işlemler, Salamura hazırlama ve Dolum/Kapatma, Turşu fermantasyonu, Sirke üretimi için ön işlemler, Sirke fermantasyonu, Dinlendirme/Durultma ve pastörizasyon.

30190423   TAHIL TEKNOLOJİSİ – II (2+1) 2,5M :

(Makarna, Bisküvi, Kek, Kahvaltılık tahıl ve Baklagil üretimi)

Yoğurma, Vakum İşlemi, Presleme, Kalıplama ve Kesme, Kurutma, Soğutma), Silolama, Karışım Hazırlama, Yoğurma, Şekil Verme, Pişirme, Kalıplama, Pişirme, Hammaddenin Öğütülmesi, Pişirme, Dinlendirme, Ezme, Kurutma, Kabuk Soyma, Top ve Yaprak Tane Ayırma, Yağlama, Ayıklama .

 

30190424   HİJYEN VE SANİTASYON (1+1)  1,5M :

Kişisel hijyen, Kişisel temizlik kuralları, İşletmelerde tuvaletler ve el yıkama alanları, Periyodik sağlık kontrolleri, İşletme giriş ve çıkışları, Temizlik malzemeleri, Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon.

30190425   KALİTE GÜVENCE ve STANDARTLAR (1+1) 1,5Z :

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

30190426   ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ (2+2) 3S :

Bal işlenmesini kontrol etmek, Pekmez üretimini kontrol etmek, Çikolata üretimini kontrol etmek, Lokum üretimini kontrol etmek, Tahin helvası üretimini kontrol etmek, Yumuşak şeker üretimini kontrol etmek, Sert şeker üretimini kontrol etmek, Ketçap ve mayonez üretimini kontrol etmek, Toz halindeki gıda ürünleri üretimini kontrol etmek.

30190427  BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5S :

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları / forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama.

 

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  
30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar)

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  

 

30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30190325  Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 + 0 2 S 3  
30190330 İşletme Yönetimi-I 2 + 0 2 S 3  

 

Seçmeli Ders-II

30190326  İletişim 1 + 1 1,5 S 2  
30190329 Çevre Koruma 1 + 1 1,5 S 2  

Seçmeli Ders-III

30190327  Meslek Etiği 1 + 1 1,5 S 2  
30190328 Kalite Yönetim Sistemleri 1 + 1 1,5 S 2  

 

Seçmeli Ders-IV

30190426  Özel Gıda Ürünleri 2 + 2 3 S 4  
30190429 İlk Yardım 2 + 2 3 S 4  

 

Seçmeli Ders-V

30190427  Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 + 1 2,5 S 3  
30190428 İşletme Yönetimi-II 2 + 1 2,5 S 3