Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30210120

Takı Sanatı Tarihi

1+1

1,5

4

 

30210121

Temel Sanat Eğitimi – I

1+2

2

4

 

30210122

Kuyumculuk Temel Teknikleri

4+4

6

8

 

30210123

Teknik Resim

2+1

2,5

4

 

30210130

Türk Dili-I

2+0

2

2

 

30210132

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I

2+0

2

2

 

30210144

Yabancı Dil-I

2+1

2,5

3

 

302101nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

TOPLAM KREDİ : 20,5

TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30210220

Mücevher Taşı İşlemeciliği

3+3

4,5

7

 

30210221

Temel Sanat Eğitimi – II

1+2

2

5

 

30210222

Kuyumculukta Süsleme Teknikleri

4+4

6

8

 

30210231

Türk Dili ve Edebiyatı - II

2+0

2

2

 

30210233

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II

2+0

2

2

 

30210245

Yabancı  Dil - II

2+1

2,5

3

 

302102nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

TOPLAM   KREDİ : 21

TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

 

Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30210300

Staj  ( 30 İş Günü )

0+0

0

6

 

30210320

Takı Yapım Teknikleri

3+2

4

6

 

30210321

Mıhlamacılık

2+2

3

5

 

30210322

Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı – I

2+2

3

2

 

30210323

Mücevher Taşı Arama ve Madenciliği

2+1

2,5

2

 

30210326

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

30210327

İletişim

1+1

1,5

2

 

30210328

İlk Yardım

2+1

2,5

3

 

TOPLAM  KREDİ : 19

TOPLAM AKTS/ECTS : 21+9

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30210420

Kuyumculukta Mine Tekniği

2+1

2,5

4

 

30210421

Farklı Materyallerle Kuyum Tas. ve Ür.

1+2

2

4

 

30210422

Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı – II

2+2

3

5

 

30210423

Proje Geliştirme

1+1

1,5

2

 

30210424

Kişiye Özel Takı Tasarımı

2+2

3

5

 

30210425

Fasetli Mücevher Taş Kesimi

2+2

3

5

 

30210426

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2+1

2,5

3

 

30210427

Meslek Etiği

1+1

2

2

 

TOPLAM KREDİ : 19,5

TOPLAM AKTS/ECTS : 25+5

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 52 Kredi,

Zorunlu Dersler    :  100 ECTS

Diğer Dersler                 : 28 Kredi

Seçmeli Dersler    :    20 ECTS

Kredi Genel Toplamı  :  52 + 28 = 80 Kredi

ECTS Toplamı      : 120 ECTS

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri  (Yabancı Dil - I ve II)      :     5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç                                    :   75 Kredi

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

30210120   TAKI SANAT TARİHİ (1+1) 1,5:

Takı Tarihi İle İlgili Temel Kavramlar, Prehistorik (Tarih Öncesi) Çağlardaki Takıların incelenmesi, Mezopotamya Sanatının İncelenmesi, Mısır Takı Sanatının İncelenmesi, Anadolu Uygarlıklarının İncelenmesi, Antık Yunan Takı Sanatının İncelenmesi, Roma Takı Sanatının İncelenmesi, Erken Ortaçağ Ve Ortaçağ Avrupa Takı Sanatının İncelenmesi, Rönesans Dönemi Takı Sanatının İncelenmesi, Manierizm ve Barok Dönemi Takı Sanatının Rokoko Dönemi Takı Sanatının  İncelenmesi, Neoklasizm Ve Romantizm Dönemi Takı Sanatının İncelenmesi

30210121   TEMEL SANAT EĞİTİMİ – I  (1+2) 2:

Nokta-çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlar, Nokta-çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlar, Objelerin Açık-Koyu Ve Işık-Gölgesini Yapmak, Objelerin Açık-Koyu Ve Işık-Gölgesini Yapmak, İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak, İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak, Renk uygulaması yapmak, Renk uygulaması yapmak, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Özgün strüktür uygulamaları yapmak, Özgün strüktür uygulamaları yapmak, Perspektif  çizmek

30210122   KUYUMCULUK TEMEL TEKNİKLERİ  (4+4) 6:

925 ayar gümüş alaşım hazırlama, 9 ayar altın alaşım hazırlama, gümüş kaynak hazırlama, altın kaynak hazırlama, Levha hazırlama, tel hazırlama, El aletleri ile kesim yapmak, Metali delmek, düz hatları tesviyeleme, Yuvarlak hatları tesviyeleme, köşe tesviyesi, Köşe tesviyesi yapmak, kaynak işlemlerine ön hazırlık yapma, parçaları kaynakla birleştirme, Parçaları kaynakla birleştirme, metali döverek şekillendirme, Metali döverek şekillendirme, el aletleri kullanarak eğme-bükme işlemleri yapma, El aletleri kullanarak eğme-bükme işlemleri yapma, halka ile birleştirme, Halka ile birleştirme, pim ile birleştirme, Pim ile birleştirme, perçin ile birleştirme, Perçin ile birleştirme, yüzeyde cila, Matlaştırma işlemleri yapma, Cilalanmış parçayı temizleme.

30210123   TEKNİK RESİM (2+1) 2,5:

Çizim aletleri ve kullanılışı, rapido ve şablon takımlarının kullanımı, temel çizim kuralları, çizgiler, yazılar, izdüşüm çizimleri, kesit görünüşleri, ölçülendirme, perspektif çizim, teorik ve pratik çalışmalarla; açı çizimleri; geometrik şekillerin çizimi; topoğrafik haritalardan topoğrafik kesitlerin hazırlanması;  jeolojik harita çizim teknikleri; kuyu logları yardımıyla panel diyağramların hazırlanması; izometrik ve kavelye perspektiflerinin hazırlanması; izometrik ve kavelye perspektiflerine göre topoğrafik haritalardan blok diyağramların hazırlanması.

30210130   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I  (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30210132   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30210144   YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

302101nn   TOSD-I (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II. YARIYIL

30210220   MÜCEVHER TAŞI İŞLEMECİLİĞİ (3+3) 4,5:

Mücevher taşı mineralojisi, Mücevher taşı mineralojisi, Mücevher taşının kırınım ve dilinim yönlerini belirlemek, Kırınım ve dilinim yönlerine göre Mücevher taşıı parçalara ayırmak, Kesilecek modele göre, istenilen boyutta Mücevher taşıı kesmek, Kesilmiş Mücevher taşının taban kısmını düzleştirmek, Mücevher taşının istenilen taban ölçülerine göre kontur çizgilerini çizmek, Mücevher taşının taban kısmını kontur çizgilerine göre yontmak, Mücevher taşının yüksekliğini belirlemek, Mücevher taşını belirlenen yüksekliğe göre yontmak, Kesilecek taşın formunu belirlemek, Belirlenen forma göre Mücevher taşını işlemek, Modele ve Mücevher taşının büyüklüğüne göre zımpara boyutunu belirlemek, Mücevher taşının zımparasını yapmak, Zımparası yapılan Mücevher taşının cilasını yapmak, İşlemleri biten Mücevher taşının temizliği.

30210221   TEMEL SANAT EĞİTİMİ – II  (1+2) 2:

Nokta-çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlar, Nokta-çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlar, Objelerin Açık-Koyu Ve Işık-Gölgesini Yapmak, Objelerin Açık-Koyu Ve Işık-Gölgesini Yapmak, İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak, İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak, Renk uygulaması yapmak, Renk uygulaması yapmak, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Özgün strüktür uygulamaları yapmak, Özgün strüktür uygulamaları yapmak, Perspektif  çizmek

30210222   KUYUMCULUKTA SÜSLEME TEKNİKLERİ (4+4) 6:

Kabartma: Kabartma macununu hazırlama, modeli astar üzerine aktararak kabartma, modeli temizleyerek parlatma, Kakma: Kullanılacak metalleri hazırlamak  ve deseni yüzeye çizme, Kakma: Deseni oymak ve teli yüzeye kakma, modelin temizlemek ve parlatma, Telkari: Çerçeve ve dolgu telini hazırlamak, Telkari: Çerçeve teli kullanılarak dış formu hazırlamak, Çerçevnin içini doldurmak, kaynak yapmak ve temizlemek, Örme: Hasır örme, üçlü saç görgüsü yapmak, Mine: Sıcak mine, soğuk mine, lazer mine, Kalem atma: Elde kalem atma, makinede kalem atma, Savat: Savat malzemesi hazırlama, deseni oyarak savat ile doldurma, Ajur: Levhanın hazırlanması desenin levhaya aktarılması, desen boşaltmak, Ajur: Desen boşaltmak, metalin yüzey kalitesini arttırmak, Güverse hazırlamak, güverse üretimi, Yapılan işin cilasını yapmak.

30210231   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II  (2+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30210233   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30210245     YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

302102nn   TOSD-II (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III.YARIYIL

30210300   STAJ (0+0): ( 30 İş Günü )

Öğrenciler meslekleri üzerine çalışan kuruluşlarda 30 iş günü staj yapacaklar.

30210320   TAKI YAPIM TEKNİKLERİ (3+2) 4:

Zincir: İkili zincir, dörtlü zincir, künye zinciri yapımı, Transfer: Transfer parçası hazırlama, parçayı metale transfer etme, Şarnel: Şarnel hazırlama, şarneli şekillendirme, Şarnel: Şarnel halkaya kilit sistemi, uygulayarak küpeye dönüştürme, ürünü parlatma, Yüzük Üretimi: Tasarımı yapılmış yüzüğün ölçülendirilmesi, ölçüleri metale aktarma, Yüzük Üretimi: Parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Yüzük Üretimi:Parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Kolye Üretimi: Tasarımı yapılmış kolye çizimini ölçülendirme, çizimi ölçülendirme, model parçalarını tasarıma uygun şekillendirme, Kolye Üretimi: Parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Küpe Üretimi: Tasarımı yapılmış küpe modelini ölçülendirme, ölçüleri metale aktarma, model parçalarını tasarıma uygun şekillendirme, parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Bilezik Üretimi: Tasarımı yapılmış olan bilezik modelinin kalıbını çizme, kalıbı metale uygulama, parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Broş Üretimi:Tasarımı yapılmış olan broş modelinin kalıbını çizme, kalıbı metale uygulama, model parçalarını tasarıma uygun şekillendirme, Broş Üretimi: Parçaları modele uygun kaynak yapma, üretimi tamamlanan ürünü parlatma, Broş Üretimi:Parçaları modele uygun kaynak yapma,üretimi tamamlanan ürünü parlatma.

30210321   MIHLAMACILIK (2+2) 3:

Taş yuvası açma, Taş yuvası açma, taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, taş yuvası hazırlama, Taş yuvası hazırlama, Taş yuvası hazırlama, taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırmak, Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırmak, taş için kanal açma, Taş için kanal açma, Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, sıvama mıhlama için taş yuvası hazırlama, Sıvama mıhlama için taş yuvası hazırlama, taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, Pave mıhlama için taş yuvası açma, Pave mıhlama için taş yuvası açma, taşı yuvaya yerleştirerek güverse ile sıkıştırma, Taşı yuvaya yerleştirerek güverse ile sıkıştırma

30210322   BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI – I  (2+2) 3:

Kullanılacak programı bilgisayarlara yükleme, çizgiler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, Çizgiler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, Çizgiler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, yüzeyler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, Yüzeyler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, Katı cisimler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, Katı cisimler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanma, nesneler üzerinde ölçülendirme yapmak, Nesneler üzerinde ölçülendirme yapmak, Ajurlu yüzük modeli çizme, Ajurlu yüzük modeli çizme, kabartmalı yüzük modeli çizme, Kabartmalı yüzük modeli çizme, Kabartmalı yüzük modeli çizme, içi boş yüzük yapma, İçi boş yüzük yapma.

30210323   MÜCEVHER TAŞI ARAMA VE MADENCİLİĞİ (2+1) 2,5:

Harita bilgisi, Kroki hazırlama, Arazi koşullarına uygun kıyafetler, İlk yardım bilgisi, Arazide güvenlik, Mücevher Taşı madenciliği, Mücevher Taşı madenciliğinde dikkat edilecek hususlar, Mücevher Taşı madenciliği makine ve teçhizatları, Madencilik nedir?, Mücevher Taşı madenciliğinde dikkat edilecek hususlar, Mücevher Taşı maden ruhsatı nasıl çıkarılır?, V. Grup madenleri, Türkiye’deki V. Grup maden piyasası, Dünya’daki V. Grup maden piyasası, V. Grup maden fiyatları.

30210326   BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5:

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

30210327   İLETİŞİM (1+1) 1,5:

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

30210328   İLK YARDIM (2+1) 2,5:

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

IV. YARIYIL

30210420   KUYUMCULUKTA MİNE TEKNİĞİ (2+1) 2,5:

Tek kat mine malzemesini kullanıma hazır hâle getirme, Tek kat mine uygulaması için yüzey hazırlama, Tek kat mine malzemesini tekniğe göre uygulama, Tek kat mine malzemesini tekniğe göre uygulama, Tek kat mineli objeyi fırınlama, Çift kat mine uygulaması için yüzey hazırlama, Çift kat desenleme tekniğinde mine malzemesini uygulama, Çift kat desenleme tekniğinde mine malzemesini uygulama, Çift kat mineli objeyi fırınlama, Bölmeli mine uygulaması için yüzey hazırlama, Bölmeli mine tekniğine göre mine malzemesi uygulama, Bölmeli mine tekniğine göre mine malzemesi uygulama, Bölmeli mine tekniğine göre mine malzemesi uygulama, Bölmeli mineli objeyi fırınlama.

30210421   FARKLI MATERYALLERLE KUYUM TASARIMI VE ÜRETİMİ (1+2) 2:

Materyallerin tanımı, Materyallerin sınıflandırılması, Materyalin takıda kullanılabilirliğini test etmenin önemi, Takı öğeleri (kolye, küpe, yüzük vb.), Yardımcı materyallerin tanımı, Yardımcı materyal çeşitleri (lifler, deriler, kabuklar, camlar, metaller vb.), Tasarım yöntemleri, Model geliştirme, Şekillendirme yöntemleri, Birleştirme yöntemleri, Birleştirme unsurları, Birleştirmede dikkat edilecek hususlar, Kilit sistemi çeşitleri, Kilit sistemi çeşitleri.

30210422   BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI – II  (2+2) 3:

Küpe modeli tasarlama, Küpe modelinin temel çizimini yapma, Küpe çizgilerini katıya dönüştürme, Yüzük modeli tasarlama, yüzük modelinin temel çizimini yapma, Yüzük modelinin temel çizimini yapma, çizgiyi katıya dönüştürme, broş modeli tasarlama, Broş modeli tasarlama, kolye modeli tasarlama, Kolye modeli tasarlama, kolye modelinin temel çizimini yapma, Kolye modelinin temel çizimini yapma, çizgiyi katıya dönüştürme, Broş modelinin temel çizimini yapma, çizgiyi katıya dönüştürme, Çizgiyi katıya dönüştürme,  özgün takı tasarlama yöntemi, Özgün takı tasarlama yöntemi, temel çizim yapma, Temel çizim yapma, Tasarlanan takı modelinin temel çizimini yapma, Tasarlanan takı modelinin temel çizimini yapma, Takı çizgilerini katıya dönüştürme, Takı çizgilerini katıya dönüştürme, çizimi analiz etme.

30210423   PROJE GELİŞTİRME  (1+1) 1,5:

Proje Konusu Belirleme, Bilgi Toplama, Projeyi Planlama, Projeyi Yürütme, Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma, Projeyi Sunma.

30210424   KİŞİYE ÖZEL TAKI TASARIMI (2+2) 3:

Üretimde kullanılacak materyale göre kolye tasarım araştırması yapma, Kolye tasarım panosu hazırlama, Üretimde kullanılacak materyale göre kolye modeli geliştirme çalışmaları dosyalama, Çalışmaları dosyalama, desene göre küpe tasarım araştırması yapma, Desene göre küpe tasarım araştırması yapma, küpe tasarım panosu hazırlama, Küpe tasarım panosu hazırlama, desene uygun küpe modeli geliştirme, Desene uygun küpe modeli geliştirme, çalışmaları dosyalama, Çalışmaları dosyalama, stile uygun bilezik tasarım araştırması yapma, Stile uygun bilezik tasarım araştırması yapma bilezik tasarım panosu hazırlama, Bilezik tasarım panosu hazırlama, stile uygun bilezik modeli geliştirme, Stile uygun bilezik modeli geliştirme, çalışmaları dosyalama, Çalışmaları dosyalama simgeye göre broş tasarım araştırması yapma, Simgeye göre broş tasarım araştırması yapma broş tasarım panosu hazırlama, Broş tasarım panosu hazırlama simgeye uygun broş modeli geliştirme.

30210425   FASETLİ MÜCEVHER TAŞ KESİMİ (2+2) 3:

Kesilecek Mücevher taşı faset modelini belirlemek, Mücevher taşı kesim türleri, Mücevher taşı kesim türleri, Hangi Mücevher taşılar hangi kesimlere uygundur. Kesilecek Mücevher taşı faset açılarını belirlemek, Geometri bilgisi, Optik fizik, Mücevher taşını belirlenen fasetlere göre kesmek, Faset makinesinde dikkat edilecek hususlar, Mücevher taşını faset makinesine uygun şekilde tutturabilmek, Elmas diskler, Faset yüzeylerinin porozitesinin alınması, Faset yüzeylerinin cilalanması, Kesilmiş Mücevher taşının temizlenmesi

30210426   İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2+1) 2,5:

İş hukuku ve iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş kazaları, İş yerlerinde bulunması gereken sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri, İş hukukunun meslek ile ilgili maddeleri; İş yeri talimatları, İç yönetmelikler, Meslekle ilgili iş hukuku maddeleri.

30210427   MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5:

Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler , Mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular, İş hayatında etik ilkeler, Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, Ahlaki karar alma yapısı, İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İşyerinde etik bir iklim oluşturulması, İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi , İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi, Mesleki açıdan bireysel tükenmişlik ve özgüvenin yitimi, Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk, Örgütsel/mesleki bağların zayıflaması ve özbenliğin zarar görmesi, Sosyal sorumluluğun tanımı , Sosyal sorumluluk türleri, Ekonomik boyut, Hukuki boyut, Ahlaki boyut, Gönüllülük boyutu, İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri, İşletmenin müşterilerine karşı sorumluluğu, İşletmenin tedarikçilere karşı sorumluluğu , İşletmenin personeline karşı sorumluluğu.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30210326

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

30210325

Kalite Güvence ve Standartlar

2+1

2,5

4

 

 

Seçmeli Ders-II

30210327

İletişim

1+1

1,5

2

 

30200324

Çevre Koruma

1+1

1,5

2

 

 

Seçmeli Ders-III

30210328

İlk Yardım

2+1

2,5

3

 

30210329

İşletme Yönetimi – I

2+1

2,5

3

 

 

Seçmeli Ders-IV

30210426

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2+1

2,5

3

 

30210428

Kalite Yönetim Sistemleri

2+1

2,5

3

 

 

Seçmeli Ders-V

30210427

Meslek Etiği

1+1

1,5

2

 

30210429

İşletme Yönetimi – II

1+1

1,5

2