Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Geleneksel El sanatları programı, geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştıran, saptayan, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyen, el sanatlarının geleneksel boyutuyla teknolojiyi bir arada kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim süresi 4 yarıyıldır. Programdan mezun olmak için tüm derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılmış ve stajın tamamlanmış olması gerekmektedir.

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30170120 Matematik 2+0 2(M) 3  
30170121 Temel Fotoğraf 3+3 4,5(Z) 5  
30170122 Nakıştaki Temel Teknikler-I 2+2 3(M) 3  
30170123 Ebru-I 2+2 3(M) 4  
30170124 Geleneksel Türk Desenleri-I 2+2 3(M) 3  
30170125 Temel Dokuma Teknikleri-I 2+2 3(M) 2  
30170130 Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0 2(Z) 2  
30170132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0 2(Z) 2  
30170144 Yabancı  Dil - I 2+1 2,5(Z) 3  
301701nn TOSD-I 2+0 2(S) 3  
   TOPLAM   KREDİ  :         27 ECTS    :    27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30170221 Örücülük 2+1 2,5(M) 4  
30170222 Nakıştaki Temel Teknikler-II 2+2 3(M) 4  
30170223 Ebru-II 2+2 3(M) 4  
30170224 Geleneksel Türk Desenleri-II 2+2 3(M) 4  
30170225 Temel Dokuma Teknikleri-II 2+2 3(M) 4  
30170231 Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0 2(Z) 2  
30170233 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0 2(Z) 2  
30170245 Yabancı  Dil - II 2+1 2,5(Z) 3  
301702nn TOSD-II 2+0 2(S) 3  
          TOPLAM   KREDİ :       23 ECTS    :    27+3
                                    Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30170321 Çini-I 2+1 2,5(M) 6  
30170322 Minyatür-I 2+2 3(M) 6  
30170325 Lif ve Boya Teknolojisi 2+1 2,5(M) 6  
30170329 Makinada temel Teknikler 2+1 2,5(M) 6  
30170326 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5(S) 4  
30170327 İletişim 1+1 1,5(S) 2  
      TOPLAM   KREDİ  :          14,5 ECTS    :    24+6

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30170400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30170421 Çini-II 2+1 2,5(M) 5  
30170422 Minyatür-II 2+2 3(M) 5  
30170424 Makinada Geleneksel Nakışlar 2+2 3(M) 5  
30170426 Kalite Güvence ve Standartlar 2+1 2,5(S) 3  
30170427 Meslek Etiği 1+1 1,5(S) 2  
30170428 Kalite Yönetim Sistemleri 1+1 1,5(S) 2  

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 51 Kredi,  Zorunlu Dersler    :   99 ECTS
Diğer Dersler                 : 29 Kredi Seçmeli Dersler    :   21 ECTS
Kredi Genel Toplamı  :  51 + 29 = 80 Kredi ECTS Toplamı      : 120 ECTS

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM YILI ÖĞRETİM PLANI

I.YARIYIL

30170120 MATEMATİK (2+0) 2(M) :

Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar.

30170121 TEMEL FOTOĞRAF (3+3) 4,5(Z) :

Fotoğraf Makineleri, Film/Algılayıcı Boyutları, Objektifler, Işık kaynaklarının türleri ve özellikleri, Işığın etkilerinin analizi, Fotoğraf çekiminde otomatik program modlarının kullanımı, Makineyi tutma ve taşıma biçimleri, Yarı otomatik pozlandırma modları, Pozlandırma kontrolünü sağlamak, ASA/ISO değerinin fotoğrafa etkileri, Fotoğraf makinelerinde kullanılan netleme sistemleri, Diyafram değerlerinin fotoğraf etkisi, Enstantane değerlerinin fotoğraf etkisi.

30170122 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER-I (2+2) 3(M) :

Nakış yapımında kullanılan malzemeleri seçme, Kumaşı işlemeye hazırlama, Deseni Kumaşa Aktarma, Kumaşı Germe, İşlemeye hazırlık yapma, Basit Nakış İğnelerini İşleme, Basit Nakış İğnelerini İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Suzeni işleme, Suzenide yardımcı iğne teknikleri uygulama, Ürünü Kullanıma Hazırlama.

30170123 EBRU-I (2+2) 3(M) :

Kitreyi ıslatmak, Sığır ödü kaynatmak, Toprak boya ezmek, Ana kap hazırlama, Gül dalı temin etmek, At kılı temin etmek, Fırça bağlamak, Tekne yapmak, Biz yapmak, Tarak yapmak, Kurutma tezgahı yapmak, Kitre –su ayarını yapmak, Boyanın su-öd ayarını yapmak.

30170124 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ-I (2+2) 3(M) :

Hatai grubu motifler çizmek, Penç grubu motifler çizmek, Yaprak motifi çizmek, Çeşitli yaprak türleri motifler çizmek, Lale motiflerini çizmek, Karanfil motiflerini çizmek, Sünbül motiflerini çizmek, Gül motiflerini çizmek, Goncagül çeşitleri çizmek, Çok kollu yıldız motiflerini çizmek, 10 kollu yıldız motiflerini çizmek, 8 kollu yıldız motiflerini çizmek, Zencerek motiflerini çizmek, Geometrik zencerek motiflerini çizmek.

30170125 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ-I (2+2) 3(M) :

Tasarımına uygun ölçüde çözgü atmak, Kilim dokumak, Kilim dokumayı bitirmek, Tasarıma uygun ölçüde çözgü atmak, Cicim dokumak, Cicim dokumayı bitirmek.

30170130 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (2+0) 2(Z):

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30170132 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2+0) 2(Z):

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30170144 Yabancı Dil-I (İngilizce) (2+1) 2,5(Z):

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

30170166 TOSD-I (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I) (2+0) 2(S):

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II.YARIYIL

30170221 ÖRÜCÜLÜK (2+1) 2,5(M) :

Bitkisel Örücülük ve kullanılan araç-gereçler, Bitkisel Örücülükte kullanılan gereçleri hazırlama, Şerit ve hasır örme, Sepet ve güneş danteli örme, Şiş örücülüğü ve şiş örücülüğünde kullanılan araç-gereç ve semboller, Şiş örücülüğünde kullanılan teknikler, Şiş örücülüğü ile ürün hazırlama, Tığ örücülüğü ve tığ örücülüğünde kullanılan araç- gereç, semboller, Tığ örücülüğünde kullanılan teknikler, Tığ örücülüğü ile ürün hazırlama, Makramenin tanımı ve tarihçesi, Makramede kullanılan araç- gereçler, Makramede kullanılan temel düğüm teknikleri, Makrame örücülüğü ile ürün hazırlama.

30170222 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER-II (2+2) 3(M) :

İşlemeye hazırlık yapma, Kapalı aplike işleme, Açık aplike işleme, Enkrüste aplike işleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Beyaz işi İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Çin İğnesini İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama.

30170223 EBRU-II (2+2) 3(M) :

Battal ebru yapmak, Gel –git ebru yapmak, Şal ebru yapmak, Taraklı ebru yapmak, Bülbül yuvası ebru yapmak, Somaki ebru yapmak, Hafif ebru yapmak, Çiçekli ebru yapmak, Ebru kağıdını kurutmak, Ebru kağıdını mührelemek.

30170224 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ-II (2+2) 3(M) :

Rumİ motifi çizmek, Fantastik figürler çizmek, Simurg, ejderha,anka figürleri çizmek, Bulut motifi çizmek, Çin bulutu türlerini çizmek, Sap çıkması çizmek, Negatif (havalı)motif çizmek, Çifte tahrirle motif çizmek, Helozon Çizmek, Yay çizmek, Helezonlara bitkisel, naturalist motiflerı yerlestırmek, Helezonlara sitilize,hayvansal motiflerı yerlestırmek, Kompozisyonu temize geçirmek, Renkli eskiz yapmak.

30170225 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ-II (2+2) 3(M) :

Tasarıma uygun çözgü atmak, Sumak Dokuma yapmak, Sumak Dokumayı bitirmek, Tasarıma uygun çözgü atmak, Zili Dokuma yapmak, Dokuma tarihçesi ve Geleneksel halı desenleri, Desen tasarımı, Tezgâh hazırlama ve çözgü atma, Dokuma yapmak, Dokumayı bitirme ve kullanılır hale getirme.

30170231 Türk Dili ve Edebiyatı-II (2+0) 2(Z):

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30170233 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0) 2(Z):

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30170245 Yabancı Dil-II (İngilizce) (2+1) 2,5(Z):

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

301702nn TOSD-II (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II) (2+0) 2(S):

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III. YARIYIL

30170321 ÇİNİ-I (2+1) 2,5(M) :

Zımpara yapmak, Çalışılacak objeyi hazırlamak, Deseni tabaga geçirmek, Geçirilen desen objesini hazırlamak, Trilin oranını belirlemek, Tabaga trılın çekmek, Tabağa ikinci renkte trilin çekmek, Boyaları hazırlamak, Fırçaları hazırlamak, Mavi-beyaz tahrir (kontur) uygulamak, Tahrir (kontur) uygulamak, Renkli tahriri çekmek, Siyah tahrir (kontur) uygulamak, Tahriri rötüşlemek.

30170322 MİNYATÜR-I (2+2) 3(M) :

Oran orantıyı ayarlamak, Minyatürde uzak yakın ilişkisi kurmak, Minyatürde renkleri karmak, Minyatürde ışık gölgeyi uygulamak, Su kaynakları çizmek, Dağ-tepe-ova çizmek, Gökyüzü öğelerini çizmek, Hayvan figürü çizmek, Fantastik figürler çizmek, İnsan figürü çizmek, Dini yapılar çizmek, Sosyal yapılar çizmek, Siyasal yapılar çizmek, Sivil yapılar çizmek.

30170325 LİF VE BOYA TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5(M) :

Tekstil lifleri ve genel lifleri, Liflerin genel özelliklerini ölçme, Lif özelliklerine göre işlem uygulama, Lif özelliklerine göre işlem uygulama, Liflerin kimyasal özellikleri, Merserizasyon işlemi, Merserizasyon işlemi için hazırlık yapma, Merserizasyon işlemi yapma, Karbonizayon işlemi, Karbonizayon işlemi için hazırlık yapma, Karbonizayon işlemi yapma, Boyalar, Boyar madde özellikleri, Boyama işleri ve liflere uygun boyarmadde seçimi.

30170329 MAKİNADA TEMEL TEKNİKLER (2+1) 2,5(M) :

Teknik uygulama, Kenar temizleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Kum iğnesi İşleme, Kum iğnesi İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Astragan ve Blonya İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Mimoza işi İşleme, Ürünü Kullanıma Hazırlamak.

30170326 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5(S) :

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları / forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama.

 

30170327 İLETİŞİM (1+1) 1,5(S) :

Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

IV. YARIYIL

30170421 ÇİNİ-II (2+1) 2,5(M) :

Mavi boyanın su ayarını yapma, Türkuaz boyanın su ayarını yapma, Mavi boya ile desenin ana motiflerini boyama, Motifleri koyu dan açığa doğru boyama, Motiflerin göbek kısımlarını türkuaz boyama, Her boyama boyayı karıştırma, Türkuaz boyayı yanmaması için kalın kullanmama, Motiflerde boyanmamış alan bırakmama, Zeminli boyama mavi renk kullanmak, Zeminli boyamanın dimdik fırçası(boyama fırçası ile ) boyamak, Zeminli boyamayı dımdık fırçasıyla yapmak, Boyamayı tamamlamak, Zeminli boyamada desenlerin zemin kısımlarını boyamak.

30170422 MİNYATÜR-II (2+2) 3(M) :

Coğrafi öğe seçmek, Figürlü öğe seçmek, Mekan öğeleri seçmek, Tarama tekniğini uygulamak, Dekrade tekniğini uygulamak, Münhani tekniğini uygulamak, Düz boyama tekniğini uygulamak, Minyatür araçlarını kullanmak, Eskiz hazırlamak, Minyatürün eskizi üzerinde renkleri belirlemek, Eskizi zemine geçirmek, Minyatürü yapmak, Cetvel çekmek ve rötüşları yapmak, Minyatür eseri tamamlamak.

30170424 MAKİNADA GELENEKSEL NAKIŞLAR (2+2) 3(M) :

Model ve malzeme belirleme, İşlemeye hazırlık yapma, Makineyi Maraş işine hazırlama, Maraş işi İşleme, Yardımcı iğne tekniklerini kullanma, Ürünü Kullanıma Hazırlama, İşlemeye hazırlık yapma, Makineyi ayarlama, Türk işi İşleme, Türk işinde yardımcı iğne tekniklerini işleme, Ürünü Kullanıma Hazırlama.

30170426 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR (2+1) 2,5(S) :

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

30170427 MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5(S) :

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

30170428 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (1+1) 1,5(S) :

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

30170429 ÇEVRE KORUMA (1+1) 1,5(S) :

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  
30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  

 

30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30170326 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5(S) 4  
30170329 İşletme Yönetimi-I 2+1 2,5(S) 4  

 

Seçmeli Ders-II

30170327 İletişim 1+1 1,5(S) 2  
30170328 Dünya Tiyatro Tarihi 1+1 1,5(S) 2  

 

Seçmeli Ders-III

30170426 Kalite Güvence ve Standartlar 2+1 2,5(S) 3  
30170433 İlk Yardım 2+1 2,5(S) 3  

 

Seçmeli Ders-IV

30170427 Meslek Etiği 1+1 1,5(S) 2  
30170432 İş Güvenliği 1+1 1,5(S) 2  

 

Seçmeli Ders-V

30170428 Kalite Yönetim Sistemleri 1+1 1,5(S) 2  
30170431 İşletme Yönetimi-II 1+1 1,5(S) 2  

 

Seçmeli Ders-VI

30170429 Çevre Koruma 1+1 1,5(S) 2  
30170430 Girişimcilik 1+1 1,5(S) 2