Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Programın Genel Amacı

Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programı, elektronik haberleşme konusunda endüstrinin ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici ve nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun elemanların yetiştirilebilmesi için çağdaş eğitim ortamı sağlar. Bu programdan mezun olacak kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Programın ilk yılında öğrenciler, analog ve sayısal elektronik, bilgisayar donanımı konularında dersler, daha sonra mikroişlemciler, sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.

Çalışma Alanları

Meslek elemanları haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Sayıları her geçen gün biraz daha artan devlet ve özel televizyon kanalları, Türk Telekom, Silahlı kuvvetler, özel telekomünikasyon şirketlerinin ara eleman ihtiyacı bu meslekteki kişilerin iş bulma şansını artırmaktadır. Ayrıca mesleği ile ilgili kendi işyerini açma imkânı da vardır.

Mesleki Eğitimi Tamamlama Olanakları

Elektronik Haberleşme ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

  • Elektronik mühendisliği
  • Elektronik ve haberleşme mühendisliği
  • Elektronik ve haberleşme öğretmenliği
  • Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği
  • Medya ve iletişim sistemleri
  • Havacılık elektriği ve elektroniği.

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30050120 Matematik - I 2+2 3 5  
30050121 Doğru Akım Devre Analizi 2+2 3 5  
30050122 Ölçme Tekniği 2+2 3 5  
30050123 Elektronik-I 2+2 3  5  
30050130 Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0 2 2  
30050132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0 2 2  
30050144 Yabancı  Dil - I 2+1 2,5 3  
300501nn TOSD-I 2+0 2 3  
TOPLAM KREDİ : 20,5   TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN ADI DERSİN KODU T+U KREDİ AKTS/ECTS
30050220 Matematik-II 2+2 3 5
30050221 Alternatif Akım Devre Analizi 2+2 3 5
30050222 Dijital Elektronik 2+2 3 5
30050223 Haberleşmeye Giriş 2+2 3 5
30050230 Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0 2 2
30050232 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0 2 2
30050244 Yabancı  Dil - II 2+1 2,5 3
300502nn TOSD-II 2+0 2 3
TOPLAM   KREDİ : 20,5 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ   ÖĞRETİM ELEMANI
AKTS/
ECTS
30050320 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 1+2 2 3  
30050321 Analog Haberleşme 2+2 3 4  
30050322 Dijital Haberleşme 2+2 3 4  
30050323 Mikrodenetleyiciler 2+2 3 4  
30050324 İşlemsel Yükselteçler 2+0 2 2  
30050325 Anten ve Mikrodal. Teknolojisi 2+1 2,5 3  
30050326 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5 6  
30050327 İletişim 1+1 1,5 4  
TOPLAM  KREDİ : 19,5 TOPLAM AKTS/ECTS : 20+10

 

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ ÖĞRETİM ELEMANI
 
ECTS
30050400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30050420 Endüstriyel Ağlar 1+1 1,5 2  
30050421 Sayısal Tasarım 3+1 3,5 3  
30050422 İleri Mikrodenetleyiciler 2+1 2,5 3  
30050423 Radyo ve Televizyon Teknoloji. 1+2 2 3  
30050424 Telefon İl. Ve Anaht. Sistemleri 2+2 3 3  
30050425 Bilgisayar Destekli Çizim 2+1 2,5 3  
30050426 R/F Tekniği 2+2 3 3  
30050427 Meslek Etiği 1+1 1,5 4  
TOPLAM KREDİ : 19,5  TOPLAM AKTS/ECTS : 26+4

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 63 Kredi,  Zorunlu Dersler    :  100 ECTS
Diğer Dersler                 : 17 Kredi Seçmeli Dersler    :   20 ECTS
Kredi Genel Toplamı  :  63 + 17 = 80 Kredi ECTS Toplamı      : 120 ECTS

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Yabancı Dil - I ve II) : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

ELEKTRONİK- HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

30050120   MATEMATİK-I (2+2) 3:

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Kompleks Sayılar, Logaritma

30050121   DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ (2+2) 3:

Direnç, Ohm Kanunu, İş ve Güç , Seri Devreler Ve Kirşofun Gerilim Kanunu , Paralel Devreler ve Kirşofun Gerilim Kanunu , Seri Paralel (Karışık) Devreler , Elektrik Kaynakları , Devre Çözüm Yöntemleri , Devre Teoremleri, Kondansatörler , Elektro Mağnetizma Ve Elektro Mağnetik İndüksiyon , Dogru Akımda Geçici Olaylar, Konu ile İlgili Deneyler.

30050122   ÖLÇME TEKNİĞİ (2+2) 3:

Vektör Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Hacim Ölçümü, Eğim Ölçümü, Kesit Ve Çap Ölçümü, Alan Ölçümü, Uzunluk Ölçümü

30050123   ELEKTRONİK-I (2+2) 3:

Yarıiletken Malzemeler, Yarı iletkenler, P tipi yarıiletkenler, N tipi yarıiletkenler, Diyot Ölçüleri, Diyot Tanımı, Yapısı, Çeşitleri: Zener Diyot, Tünel Diyot, Led Diyot,Varikap Diyot, Foto Diyot, Gunn Diyot, Impatt Diyot, Schottky Diyotu, Pin Diyot, Ani Toplanmalı Diyot, Büyük Güçlü Diyotlar,  Metal Diyotlar, Mikrodalga Diyotları

30050130   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30050132   ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I  (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30050144   YABANCI DİL-I (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

300501nn   TOSD-I  (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II.YARIYIL

30050220  MATEMATİK-II (2+2) 3 :

Lineer Denklem Sistemleri Ve Matrisler, Limit Ve Süreklilik, Türev Ve Uygulamaları, İntegral Ve Uygulamaları

30050221  ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ (2+2) 3:

Alternatif Akımın Temel Esasları , Alternatif Akım Devreleri : Omik Devre ,Kapasitif Devre, Endüktif Devre , Alternatif Akımda Seri Devreler , Alternatif Akımda Paralel Devreler , Kompleks Sayıların Alternatif Akım Devrelerine Uygulanması , Alternatif Akım Devre Yöntem ve Teoremler ile Çözümü , Rezonans , Güç ve Güç Katsayısının Düzeltilmesi , Üç Fazlı Devreler, Konularla İlgili Deneyler

30050222  DİJİTAL ELEKTRONİK-I (2+2) 3:

Lojik kapılar: RL, RTL, DTL, TTL, HTL, ECL, MOSFET  lojik (CMOS) , IC  lojik. NMOS dönüştürücü ve lojik devreler. Galyum-Arsenit dijital devreler. Çift kutuplu dijital devreler; BJT dijital devreler. değerlendirebilecek altyapı kazanır. Orta Asya Bozkır Uygarlığı, Yunan ve Helen uygarlığı, Roma ve Bizans Uygarlığı, Ortadoğu İslam Uygarlığı, Selçuklu ve Osmanlı Uygarlığı

30050223  HABERLEŞMEYE  GİRİŞ (2+2) 3:

Haberleşme Sisteminde, İletişimi Etkileyen Gürültü Kaynakları, Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranı ve İşaret Düzey Birimleri , Frekans Domeyninde Analiz, Sürekli Dalga Modülasyon İlkeleri , GM ve FM Uygulamaları

30050230   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II(2+0) 2,5:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30050232   ATATÜRK  İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  (2+0) 2,5:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30050244   YABANCI DİL-I (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

300502nn   TOSD-II  (2+0) 2,5:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III.YARIYIL

30050320   BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI (1+2) 2:

Simülasyon Programın Tanıtılması, Programın özellikleri, Kullanım amaçları, İşletim şartları, Temel Devrelerin Simülasyonu, Elektrik-elektronik devre ve şema çizim yazılımının menü yapısı, Temel elektrik devre elemanlarına ilişkin menü özellikleri, Ölçme aletlerinin kullanımı

30050321  ANALOG HABERLEŞME (2+2) 3:

Analog haberleşmenin tanımı ,tarihçe, temel kavramlar (frekans spektrumu , bant genişliği , gürültü,dalga boyu,modülasyon,modülasyon gerekliliği). Bell, Decibell, dBm,dBw,dBv,Neper. Modülasyon Çeşitleri ; Genlik Modülasyonu , GM ‘de Modülasyon indisi. Çift Yan Bant (DSB) Genlik Modülasyon Vericisi , Çift Yan Bant (DSB) Genlik Modülasyon Alıcısı , Frekans Modülasyonu ,frekans sapması,modülasyon derecesi, (preemphasis ve deemphasis), FM ve Faz Modülasyonu , FM demodülasyonu (Faz Kitlemeli Döngü PLL devreleri) , Stereo FM Verici, Stereo FM Alıcı, Haberleşme alıcılarında arızacılık uygulaması. Bilgisayara giriş , Bellekler , Anakartlar , Güç Kaynakları ve Kasalar , Sabit Diskler, Sürücüler , İletişim Birimleri , Görüntü Birimleri , Yazıcılar , Diğer Birimler .

30050322   DİJİTAL HABERLEŞME (2+2) 3:

Ana hatları ile gözden geçirme ,Dijitale karşı analog, Dijital sinyal gösterimleri . Karışık (HYBRID) sinyaller, (Örnekleme) Dijital modülasyon PCM’in ilkeleri PCM standartları Dijital aşama düzeni PCM haberleşme yöntemleri PCM sistemi. Dijital haberleşme standartları

30050323   MİKRODENETLEYİCİLER  (2+2) 3:

Mikroişlemci Yapısı ve Çalışması , Giriş çıkış bağlantıları ve ayarları, Programlama Mantığı, Akış diyagramları, Pic 16f8x Komutları , Pic Programlama , Döngüler , Uygulamalar

30050324  İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (2+0) 2:

Fark yükselticileri, İşlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri, Geri besleme, İşlemsel yükselteçlerin frekans tepkisi, Temel işlemsel yükselteç devreleri, İşlemsel yükselteç uygulamaları, Multivibratörler ve dalga şekillendiriciler

30050325   ANTENLER VE MİKRO DALGA TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5:

İletim Ortamları ile ilgili kavramlar (Zayıflama , distorsiyon, dispersiyon, interference, crosstalk,gürültü ), Kılavuzlu (Telli-kablolu ) İletim Ortamları (Açık kablo ,burgulu (UTP) kablo çeşitleri, koax kablo, fiberoptik kablo), Kılavuzsuz (Telsiz-kablosuz ) İletim Ortamları (Karasal mikrodalgalar , uydu ve telsiz iletişimi), Karakteristik Empedans , Empedans Uygunlaştırma , Duran Dalga Oranı , Yansıma katsayısı, Anten Çeşitleri (Dipol anten , Marconi anteni, Yagi-Uda Anteni, Anten trap’leri ), Mikrodalga Kılavuzları , Mikrodalga zayıflatıcılar , uygun yük, kısa devre plakası, Kavite rezonatörleri , sürgülü vida ayarlayıcılar, Komplex sayılar,

rectangular/polar dönüşümleri , hat parametrelerine (R,L,G,C) bağlı karakteristik empedans, propogasyon sabiti (zayıflama sabiti , faz sabiti) , admitans hesapları , Smith Chart ile Mikrodalga problemlerinin Çözümü, Yarıklı (Oluklu) ölçü hattı , kristal dedektör, Korna Anteni, Parabolik Anten, Yöneltilmiş ölçü dedektörü , Sirkülatör.

30050326  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5:

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları/forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama.

30050327  İLETİŞİM (1+1)  1,5:

İletişim kavramı, Sözlü  iletişim, Sözlü iletişim teknikleri, Sözlü İletişim kuralları, Sözlü iletişimde kullanılan araçlar, Etkili konuşma, yazılı  iletişim, Yazılı iletişimde kullanılan araçlar, Yazı Dilini düzgün kullanma, Sözsüz İletişim, Giyim kuşam (simgesel iletişim), Kişisel İmaj

IV. YARIYIL

30050400   ENDÜSTRİYEL AĞLAR (1+1) 1,5:

Bilgisayar Ağları, Ağ Sisteminin Temelleri, Bilgisayar ağlarının kullanımı, Ağ sisteminin gelişimi, Bilgisayar ağlarının çeşitleri, Bilgisayar ağlarında kullanılan protokoller, OSI model nedir?, LAN topolojileri, IP adres ve AĞ adresi, TCP/IP ve İnternet, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar, Kablolar, Konektörler, Haberleşme Standartları, Fiziksel Katman Ve Data Link Katmanı, Fiziksel katman, Data link katmanı, MAC adres ve Ethernet paket, Ethernet paket nasıl gönderilir?, Ethernet paket ve ağ içinde iletişim, Siwtch Hub özellikleri, İnternet Katmanı, İnternet protokolü, Arp tablosu ve arp komutu, Arp paket yakalama, Yönlendirme tablosu

 

30050421   SAYISAL TASARIM (3+1) 3,5:

Flıp Flop İle Devre Tasarımı, T Tipi Filp Flop, JK Tipi Filp Flop, D Tipi Filp Flop, Tetiklemeli Rs Tipi Filp Flop, Multivibratörler

30050422   İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER (2+1) 2,5:

Mikrodenetleyici İle ADC Devreler Kurmak, ADC dönüştürücüler, Mikrodenetleyicinin ADC modülü, Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak, Transistör çeşitlerinin mikrodenetleyici ile kullanılması, Rölelerin mikrodenetleyici ile kullanılması, Tristör, triyak ve IGBT’ lerin mikrodenetleyici ile kullanılması

30050423   RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ  (1+2) 2:

Pasif filtreler , mixerler, osilatörler, modülatörler.

30050424   TELEFON İL. VE ANAHT. SİSTEMLERİ (2+2) 3:

Haberleşme ilkelerini ses ve telefon seti özelliklerini tanıyabilme. Yerel telefon şebekesinden abone ile santral arasındaki sistemleri tanıyabilme. Telefon santrallerindeki anahtarlamanın temel prensiplerini kavrayabilme. Telefon trafiğini, trafik yoğunluğunu ve Erlang yasasını kavrayabilme. Analog ve sayısal santral yapılarını ve işaretleşme prensiplerini ve enerji gereksinimlerini kavrayabilme

30050425   BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (2+1) 2,5:

Temel Çizim Yöntemleri, Temel Geometrik Şekiller, Açılar, Ölçeklendirme. Verilen Bir Cismin Çizimi, Cisimden Görünüş Çıkarma, Cisimden Kesit Çıkarma, Perspektif Görünüşler Ve Özellikleri, Ölçümlendirmenin Gereği Ve Önemi

30050426   R/F TEKNİĞİ (2+2) 3:

Pasif filtreler, mixerler, osilatörler, modülatörler

30050427   MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5:

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  
30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  

 

30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30050326 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5 6  
30050329 Mesleki Teknik Yöntemler 2+1 2,5 6  

Seçmeli Ders-II

30050327 İletişim 1+1 1,5 4  
30050328 Çevre Koruma 1+1 1,5 4  

Seçmeli Ders-III

30050427 Meslek Etiği 1+1 1,5 4  
30050428 Ofis Yazılımları 1+1 1,5 4