Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30060120

Genel Matematik

2+2+0

3

5

 

30060121

Doğru Akım Devre Analizi

2+2+0

3

5

 

30060122

Elektronik-I

3+1+0

3,5

5

 

30060123

 

Ölçme Tekniği

2+2+0

3

 5

30060130

Türk Dili ve Edebiyatı - I

2+0+0

2

2

 

30060132

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I

2+0+0

2

2

 

30060144

Yabancı  Dil - I

2+1+0

2,5

3

 

300601nn

TOSD-I

2+0+0

2

3

 

TOPLAM KREDİ : 21

TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30060220

Mesleki Matematik

1+1+0

1,5

4

 

30060221

Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik

2+1+0

2,5

5

 

30060222

Alternatif Akım Devre Analizi

2+2+0

3

4

 

30060223

Elektronik-II

2+2+0

3

4

 

30060231

Türk Dili ve Edebiyatı - II

2+0+0

2

2

 

30060233

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II

2+0+0

2

2

 

30060244

Yabancı  Dil - II

2+1+0

2,5

3

 

30060224

Algoritma ve Programlama

2+1+0

2,5

3

 

300602nn

TOSD-II

2+0+0

2

3

 

TOPLAM   KREDİ : 21

TOPLAM AKTS/ECTS: 24+6

 

 

Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30060320

Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı

1+2+0

2

3

 

30060321

Kontrol Sistemleri

1+2+0

2

3

 

30060322

Sensörler ve Dönüştürücüler

2+1+0

2,5

3

 

30060323

Sayısal Elektronik

2+2+0

3

5

 

30060324

Arıza Analizi

1+2+0

2

3

 

30060325

Güç Elektroniği

2+2+0

3

5

 

30060326

Mikrodenetleyiciler

2+2+0

3

5

 

30060327

Sistem Analizi ve Tasarımı-I

1+1+0

1,5

3

 

TOPLAM  KREDİ : 19

TOPLAM AKTS/ECTS : 30

               

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI

30060400

Yaz Stajı :30 İş Günü

0+0+0

0

6

 

30060420

Sistem Analizi ve Tasarımı-II

1+1+0

1,5

2

 

30060421

Programlanabilir Denetleyiciler

2+2+0

3

3

 

30060422

Bilgisayar Destekli Çizim

2+1+0

2,5

2

 

30060423

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

2+2+0

3

3

 

30060424

Sayısal Tasarım

2+2+0

3

3

 

30060425

Kalite Güvence ve Standartlar

1+2+0

2

4

 

30060426

İleri Mikrodenetleyiciler

2+1+0

2,5

4

 

30060427

Elektronik Güvenlik Sistemleri

1+1+0

1,5

3

 

TOPLAM KREDİ : 19

 TOPLAM AKTS/ECTS : 19+11

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 63 Kredi,

Zorunlu Dersler    :  100 ECTS

Diğer Dersler                 : 17 Kredi

Seçmeli Dersler    :   20 ECTS

Kredi Genel Toplamı  :  63 + 17 = 80 Kredi

ECTS Toplamı      : 120 ECTS

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Yabancı Dil - I ve II) : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

30060120  GENEL MATEMATİK (2+2+0) 3:

Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları

30060121  DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ (2+2+0) 3:

Direnç, Ohm Kanunu, İş ve Güç , Seri Devreler Ve Kirşofun Gerilim Kanunu , Paralel Devreler ve Kirşofun Gerilim Kanunu , Seri Paralel (Karışık) Devreler , Elektrik Kaynakları , Devre Çözüm Yöntemleri , Devre Teoremleri, Kondansatörler , Elektro Mağnetizma Ve Elektro Mağnetik İndüksiyon , Dogru Akımda Geçici Olaylar, Konu ile İlgili Deneyler.

30060122  ELEKTRONİK-I (3+1+0) 3,5:

Yarıiletken Malzemeler, Yarı iletkenler, P tipi yarıiletkenler, N tipi yarıiletkenler, Diyot Ölçüleri, Diyot Tanımı, Yapısı, Çeşitleri: Zener Diyot, Tünel Diyot, Led Diyot,Varikap Diyot, Foto Diyot, Gunn Diyot, Impatt Diyot, Schottky Diyotu, Pin Diyot, Ani Toplanmalı Diyot, Büyük Güçlü Diyotlar,  Metal Diyotlar, Mikrodalga Diyotları

30060123  ÖLÇME TEKNİĞİ (2+2+0) 3:

Vektör Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Hacim Ölçümü, Eğim Ölçümü, Kesit Ve Çap Ölçümü, Alan Ölçümü, Uzunluk Ölçümü

30060130   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (2+0+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30060132   ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I  (2+0+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30060144   YABANCI DİL-I (2+1+0) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

300601nn   TOSD-I  (2+0+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II. YARIYIL

30060220   MESLEKİ MATEMATİK (1+1+0) 1,5 :

Karmaşık sayılar, Karmaşık sayıların tanımı, Sanal birim (i sayısı)  ve bu sayının kuvvetleri, Karmaşık  sayının tanımı, Karmaşık düzlem ve verilen bir karmaşık sayıyı karmaşık düzlemde gösterme, Bir karmaşık sayının eşleniği, modülü ve  karmaşık düzlemde gösterimi, z=a+ib şeklinde verilen karmaşık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, Karmaşık düzlemde iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatlarının tanımı, Karmaşık sayıyı kutupsal formda yazma, Kutupsal ve kartezyen formlar birbirine dönüştürme. Kutupsal formda dört işlem. Karmaşık sayıların kuvvetini De-Moivre yöntemi. Karmaşık sayının n-inci mertebeden kökleri. Kutupsal koordinatlarda grafik çizimi. Karmaşık sayılarda  ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümü    

30060221  ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK (2+1+0) 2,5:

Kişisel Emniyet Sağlama, Koruyucu kıyafet çeşitleri, Koruyucu araç gereci çeşitleri, Kullanma talimatı yazma kuralları. Çalışanların Emniyetini Sağlama, Makinaların kullanım talimatlarını hazırlama kuralları, Çalışma ortamının emniyetini sağlama, Eğitici faaliyetler hazırlama. İş Ortamı Güvenliği Sağlama, Elektrik tesisatını, Gaz tesisatı, Havalandırma sistemi

30060222  ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ (2+2+0) 3:

Alternatif Akımın Temel Esasları , Alternatif Akım Devreleri : Omik Devre ,Kapasitif Devre, Endüktif Devre , Alternatif Akımda Seri Devreler , Alternatif Akımda Paralel Devreler , Kompleks Sayıların Alternatif Akım Devrelerine Uygulanması , Alternatif Akım Devre Yöntem ve Teoremler ile Çözümü , Rezonans , Güç ve Güç Katsayısının Düzeltilmesi , Üç Fazlı Devreler, Konularla İlgili Deneyler

30060223  ELEKTRONİK-II (2+2+0) 3:

Transistorlu yükselteç devresi, Transistorun yükselteç elemanı olarak kullanılması, Bacak bağlantısına göre, Polarmasına göre, Sınıfına göre. Transistorlu Temel İşlemsel yükselteçler, İşlemsel yükselteç kazancı hesaplama, İşlemsel yükseltecin fark yükselteci olarak kullanılması, Devre tasarımı

30060224   ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA (2+1+0) 2,5:

Operatörler. Giriş-Çıkış İşlemleri. Değişkenler Ve Sabitler. Programlama Araçları. Akış Diyagramı. Algoritma

30060231   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II(2+0+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30060233   ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II  (2+0+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30060244   YABANCI DİL-II (2+1+0) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

300602NN   TOSD-II  (2+0+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

III. YARIYIL

30060320  BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI (1+2+0) 2:

Simülasyon Programın Tanıtılması, Programın özellikleri, Kullanım amaçları, İşletim şartları. Temel Devrelerin Simülasyonu, Elektrik-elektronik devre ve şema çizim yazılımının menü yapısı, Temel elektrik devre elemanlarına ilişkin menü özellikleri, Ölçme aletlerinin kullanımı

30060321  KONTROL SİSTEMLERİ (1+2+0) 2:

Açık Çevrim Denetim Sisteminin Hazırlanması, Otomatik denetim nedir? Otomatik kontrol kavramları, Otomatik kontrol türleri, Açık çevrim denetim sisteminin tanımı, Açık çevrim denetim sisteminin elemanları, Açık çevrim denetim sistemlerinin uygulama alanları. Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi, DC Motor Hız Kontrol Yöntemleri, Uyartım akımı, Akım sınırlama, PWM, Faz dilimleyiciler

30060322  SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (2+1+0) 2,5:

Sıcaklık Algılayıcılar, Algılayıcılar, Yapısı, Çalışma prensibi, Çeşitleri. Sıcaklık, Algılayıcıları, Tanımı, Yapısı, Çeşitleri, Kullanım alanları. Nem Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Tanımı, Yapısı, Çeşitleri, Kullanım alanları

30060323  SAYISAL ELEKTRONİK (2+2+0) 3:

Sayısal Kavramlar,  Sayı Sistemleri,  Mantık Devreleri, Mantık ifadelerin sadeleştirilmesi, Bileşimsel Devreler, Flip-Flop’ lar , Sayıcılar, Kaydedici ve tutucular, Bellek Birimleri, Algoritmik Durum makineleri, Dönüştürücüler, Sayısal Modülasyonlar

30060324  ARIZA ANALİZİ  (1+2+0)  2:

Arıza İzolasyonu, Arızanın Tanımı ve Gidermenin Önemi, Güvenlik, Blok Diyagram ve Devre Şeması Okuma, Arıza Bulma Metotları, Açık devre bulguları, Kısa devre bulguları. Arızalı Birimi Veya Elemanı Bulma, Test Cihazları ve Kullanımı, Analog entegre test cihazı, Dijital entegre test cihazı, Transistör test cihazı, Hata dedektörü, Devre Elemanlarının Sağlamlık Kontrolü, Devre Elemanlarının Karakteristikleri, Elektrik Elektronik Devrelerde Arıza Tespiti

30060325  GÜÇ ELEKTRONİĞİ  (2+2+0)  3:

Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Diyak Ve Triyak, Mosfet’ler, IGBT’ ler

30060326  MİKRODENETLEYİCİLER (2+2+0) 3:

 

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı, Mikroişlemci sistemler ile mikrodenetleyici sistemler arasındaki farklar. Mikrodenetleyici sistemleri. Mikrodenetleyici sistem çeşitleri, Donanım bakımından mikrodenetleyici çeşitleri,  Mikrodenetleyici’ nin kılıf yapısı ve pinlerin görevleri. Mikrodenetleyici osilatör çeşitleri ve bağlantıları. Besleme bağlantıları ve devresi. Reset devresi ve bağlantısı. Mikrodenetleyiciye Program Yükleme, Programlayıcı kartının tanıtılması, Yazılan kodları makine diline çevirme(derleme). Derlenmiş programı mikrodenetleyiciye yükleme yazılımları.

30060327  SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I (1+1+0) 1,5:

Araştırma Yapmak, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nicel araştırma, Bireysel görüşme, mülakat, Grup görüşmesi, Gözlem, Internet arama motoru kullanma, Örnek proje özelliklerini bulma, Örnek proje demolarını bulma, Sektörden araştırma yapma, Örnek proje özelliklerini sorgulama, Örnek proje yada proje demolarını inceleme, Analizi Sunmak, Sunum teknik ve araçları, Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı, Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu

IV. YARIYIL

30060420   SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-II (1+1+0) 1,5:

Araştırma Yapmak, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nicel araştırma, Bireysel görüşme, mülakat, Grup görüşmesi, Gözlem, Internet arama motoru kullanma, Örnek proje özelliklerini bulma, Örnek proje demolarını bulma, Sektörden araştırma yapma, Örnek proje özelliklerini sorgulama, Örnek proje yada proje demolarını inceleme, Analizi Sunmak, Sunum teknik ve araçları, Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı, Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu

30060421  PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER (2+2+0) 3:

PLC nin temel teknolojisi, PLC nin tarihçesi, PLC nin yapısı, röle ve PLC arasındaki fark, PLC üniteleri, sayısal veri kavramı, veri sistemi, 16 ve 32 bitlik verinin yönetimi, PLC ile kullanılan aygıtlar, kelime aygıtı, bit aygıtı, veri taşıma, verilerin kodlarının değiştirilerek taşınması, artma / azaltma, karşılaştırma, ekleme ve çıkarma, çarpma ve bölme

30060422  BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (2+1+0) 2,5:

Temel Çizim Yöntemleri, Temel Geometrik Şekiller, Açılar, Ölçeklendirme. Verilen Bir Cismin Çizimi, Cisimden Görünüş Çıkarma, Cisimden Kesit Çıkarma, Perspektif Görünüşler Ve Özellikleri, Ölçümlendirmenin Gereği Ve Önemi

30060423  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ (2+2+0) 3:

Elektrik motorlarının parçaları ve çalışma prensipleri, Mekanik ve elektriksel bileşenler, Zıt emk ve moment üretim kuralları, Elektromekanik enerji dönüşümü, güç ve verim ifadeleri, Elektrik motorlarının çeşitleri. Doğru Akım Motorlarının Yapısı ve Çalıştırılması, Doğru akım şönt motorun bağlantıları, Doğru akım seri motorun bağlantıları, Doğru akım motorlarına yol verilmesi, Doğru akım motorlarında dönüş yönünün değiştirilmesi, Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri, Endüvi gerilimi ve uyarma akımının hıza etkileri, Şönt motorda yük momentine karşı hızın değişimi, Seri motorda yük momentine karşı hızın değişimi, Üniversal motorda yük momentine karşı hızın değişimi, Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı, Doğru akım motorlarında sabit momentle hız ayarı, Doğru akım motorlarında sabit güçle hız ayarı, Doğru akım motorlarının hız kontrolünde doğrultucu ve kıyıcı devrelerinin kullanılması.

30060424   SAYISAL TASARIM (2+2+0) 3:

Flıp Flop İle Devre Tasarımı, T Tipi Filp Flop, JK Tipi Filp Flop, D Tipi Filp Flop, Tetiklemeli Rs Tipi Filp Flop, Multivibratörler

30060425  KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR (1+2+0) 2:

Kalite, Standart Ve  Standardizasyon, Standartların Önemi, Yönetim Kalitesi Ve Standartları, Çevre Standartları

30060426  İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER (2+1+0) 2,5:

Mikrodenetleyici İle ADC Devreler Kurmak, ADC dönüştürücüler, Mikrodenetleyicinin ADC modülü, Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak, Transistör çeşitlerinin mikrodenetleyici ile kullanılması, Rölelerin mikrodenetleyici ile kullanılması, Tristör, triyak ve IGBT’ lerin mikrodenetleyici ile kullanılması

30060427  ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ (1+1+0) 1,5:

Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Elemanları. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Elemanlarının Bağlantıları Ve Montajı. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Ekipmanların Ve Panoların Temizliğini Yapmak, Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını Ve Elemanlarını Temizlemek, Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30060224

Algoritma ve Programlama

2+1+0

2,5

3

 

30060225

İletişim

2+1+0

2,5

3

 

Seçmeli Ders-II

30060425

Kalite Güvence ve Standartlar

1+2+0

2

4

 

30060429

İlk Yardım

1+2+0

2

4

 

 

Seçmeli Ders-III

30060426

İleri Mikrodenetleyiciler

2+1+0

2,5

4

 

30060430

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2+1+0

2,5

4

 

 

Seçmeli Ders-IV

30060427

Elektronik Güvenlik Sistemleri

1+1+0

1,5

3

 

30060428

Meslek Etiği

1+1+0

1,5

3