Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T+U

KREDİ

ECTS

ÖĞRETİM ELEMANI

30080120

Mesleki Matematik - I

1+1

1,5

3

 

30080121

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri

2+1

2,5

4

 

30080122

Tesisat İşlemleri.

2+2

3

5

 

30080123

Kaynak Teknolojisi

2+2

3

5

 

30080124

Teknik Resim

2+1

2,5

3

 

30080130

Türk Dili ve Edebiyatı - I

2+0

2

2

 

30080132

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I

2+0

2

2

 

30080144

Yabancı  Dil - I

2+1

2,5

3

 

300801nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

TOPLAM   KREDİ               :                    12,5 + 8,5

ECTS : 27+3

               
 

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T+U

KREDİ

ECTS

ÖĞRETİM ELEMANI

30080220

Mesleki Matematik - II

1+1

1,5

3

 

30080221

Ev Tipi Soğutma Sistemleri

2+1

2,5

4

 

30080222

Temel Elektrik

2+2

3

4

 

30080223

Programlanabilir Kumanda Devreleri

2+2

3

5

 

30080231

Türk Dili ve Edebiyatı - II

2+0

2

2

 

30080233

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II

2+0

2

2

 

30080245

Yabancı  Dil - II

2+1

2,5

3

 

30080224

Bilgi ve iletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

300802nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

   TOPLAM   KREDİ        :        12,5 + 8,5

     ECTS : 23+7

                                    Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

               
 

                        

 

T.C.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

3. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T+U

KREDİ

ECTS

ÖĞRETİM ELEMANI

30080300

Yaz Stajı :30 İş Günü

0+0

0

6

 

30080320

Bilgisayar Destekli Çizim

2+3

3,5

5

 

30080321

Elektromekanik Kumanda Devreleri

2+2

3

3

 

30080322

Ticari Soğutma Sistemleri

2+2

3

4

 

30080323

Bireysel İklimlendirme Sistemleri

2+2

3

3

 

30080324

Isıtma Sistemleri

2+2

3

4

 

30080337

Mesleki Yabancı Dil-I

2+0

2

2

 

30080327

İletişim

1+1

1,5

3

 

      TOPLAM   KREDİ   :            17,5 + 1,5

    ECTS : 27+3

             

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T+U

KREDİ

ECTS

ÖĞRETİM ELEMANI

30080420

Soğutma Sistem Tasarımı

2+2

3

4

 

30080421

Merkezi İklimlendirme Sisteml.

2+2

3

5

 

30080422

Havalandırma Sistemleri

2+2

3

5

 

30080423

Korucu Bakım ve Arıza Tesbiti

2+2

3

5

 

30080424

İş Güvenliği

1+1

1,5

2

 

30080438

Mesleki Yabancı Dil-II

1+1

1,5

2

 

30080425

Kalite Güvence ve Standartlar

2+1

2,5

4

 

30080427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

       TOPLAM   KREDİ     :        15 + 4

         ECTS : 23+7

 

Meslek Dersleri            : 57,5 Kredi,

Zorunlu Dersler    :  100 ECTS

Diğer Dersler                 : 22,5 Kredi

Seçmeli Dersler    :   20 ECTS

Kredi Genel Toplamı  :  57,5 + 22,5 = 80 Kredi

ECTS Toplamı      : 120 ECTS

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri                                            :    5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç                                       : 75 Kredi

 

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

30080120    MESLEKİ  MATEMATİK-I (1+1) 1,5 :

Sayılar, Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri.

30080121   İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ (2+1) 2,5 :

Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri, Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçümü, Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları, İş, güç, enerji, Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım

Isı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım, Temel akışkan özellikleri, akış türleri Süreklilik ve enerji denklemi

Kanal ve borularda akış, Soğutmanın tanımı, soğutma çeşitleri, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler, Soğutma çevrimlerinin P-h diyagramında gösterilmesi, İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler, Psikrometrik Diyagram.

30080122   TESİSAT İŞLEMLERİ (2+2) 3 :

Sacları kesmek, sacları perçinleme, Sacları kenet yapmak, Sacları puntalama, Sacları lehimleme, Çelik boruları kesme, çelik borulara diş açma , Bakır boruları kesme ve raybalama, Bakır borulara muf ve havşa açma, bükmek, Bakır boruları sert lehimle birleştirme, Bakır boruları sert lehimle birleştirme, Bakır boruları rekor ve presli birleştirme, Alüminyum boruları sert lehimle birleştirme, Plastik boruları kesmek, Plastik boruları füzyon kaynağı ile birleştirmek.

30080123   KAYNAK TEKNOLOJİSİ (2+2) 3 :

Basınç Regülatör Ayarı, Puntalama, Oksi-gaz Kaynağı ile Telsiz Dikiş Çekilmesi, Oksi-gaz Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi, Oksi-gaz Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama, Oksi-gaz Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme, Oksi-gaz Kaynağı ile Boruların Birleştirme, Oksi-gaz Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma, Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalama, Boru Kaynağına Hazırlık, Boruların Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalanması, Elektrik Kaynağı ile Sacları Birleştirme, Elektrik Kaynağı ile Boruları Birleştirme, Gazaltı ( MİG/MAG ) Kaynağı, Gazaltı Kaynağıyla Sacları Birleştirme, Gazaltı Kaynağıyla Boruları Birleştirme, Gaz Korumalı Tungsten (Tig) Elektrik Ark Kaynağı.

30080124   TEKNİK RESİM (2+1) 2,5 :

Teknik Resim Araç ve Gereçleri, Çizgi Çeşitleri, Geometrik Şekillerin Çizimleri, İzdüşümü, Görünüş Çıkarma,  Ölçekler ve Ölçülendirme, Perspektif.

30080130  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I  (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30080132  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30080144  YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

300801nn  TOSD-I (UYGARLIK TARİHİ VE ANADOLU UYGARLIĞI-I) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II.YARIYIL

30080220   MESLEKİ MATEMATİK-II (1+1) 1,5 :

Vektörler, Limit ve süreklilik, Türev, Entegral, Matrisler ve lineer denklem sistemleri

30080221   EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ (2+1) 2,5 :

Soğutma sistemleri, Kabin iskelet montajı, Kompresörler, kondenserler, Evaporatörler, filtreler, kılcal boru, Termikler, röleler, kapasitörler, Termostatlar, fanlar, Soğutucu akışkanlar ve yağlar, Basınçlandırma, vakumlama ve kaçak testi, Şarj, deşarj ve iyileştirme işlemleri, Basınç, sıcaklık ve akım ölçme ve değerlendirme, Teorik ve uygulamalı basınç-entalpi diyagramı, Soğutma elemanlarının ısı kapasitelerinin hesaplanması.

30080222   TEMEL ELEKTRİK (2+2) 3 :

Temel elektrik kavramları, İletkenler ve bağlantıları, Elektrik ölçüm cihazları, Seri ve paralel devreler, Sıcaklık Algılayıcıları, nem algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, titreşim algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, seviye Algılayıcıları, Termostatlar ve bağlantıları, Presostatlar ve  bağlantıları, Tek fazlı elektrik motorları, Fazların sırasını belirlemek, Üç fazlı motor.

30080223   PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ (2+2) 3 :

Denetim sistemi, PLC sistemi, PLC ile program yazma, PLC’li kontrol devreleri, PLC’li iklimlendirme/soğutma sistemleri kontrol devreleri.

30080224   BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  (2+1) 2,5 :

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu , Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

30080231   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II  (2+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30080233   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

 30080245   YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

300802nn   TOSD-II (UYGARLIK TARİHİ VE ANADOLU UYGARLIĞI-II) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III.YARIYIL

30080320  BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (2+3) 3,5 :

Programın çizim başlangıç ayarları, Çizim komutlarını/koordinatlarını girme, Geometrik şekler, ölçülendirme, yazı eklme, Çizim şablon çerçevesi çizme, Antet, Kasnak, Flanş çizme, Kesit alma, Perspektif çizim yapma, Yüzey modelleme, Katı modelleme, Soğutma/iklimlendirme devre şemaları, Soğutma/iklimlendirme devre şemaları, Soğutma/iklimlendirme elektrik devre şemaları.

30080321   ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ  (2+2) 3 :

Termostat, defrost ve fan elektrik bağlantı devreleri, Kompresör Yol verme devreleri, Tek ve çift kapılı soğutucu kumanda devreleri, Karlanmasız (no-frost) soğutucu kumanda devresi, Sebil ve şerbetlik tipi soğutucu kumanda devreleri, Vitrin tipi ve buz makinesi soğutucu kumanda devreleri, Su soğutma grubu kumanda devresi, Soğuk depo kumanda devresi, Split ve paket tip iklimlendirme kumanda devreleri, Çatı tipi iklimlendirme kumanda devresi, Merkezi klima santralı kumanda devresi, Otomobil tipi iklimlendirme kumanda devresi, Minibüs ve otobüs tipi iklimlendirme kumanda devreleri, Kamyonet tipi frigorifik soğutma kumanda devresi.

30080322   TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ (2+2)  3 :

Ticari soğutma sistemleri, Vitrin tip soğutucuların yalıtım ve kabin malzemeleri,  Vitrin tip soğutucuların boyutlandırılması, Vitrin tip soğutucuların soğutma yükü hesabı, Vitrin tip soğutucuların devre elamanlarının ve boru çaplarının secimi, Vitrin tip soğutucuların kabin montajı, Vitrin tip soğutucuların mekanik ana ve yardımcı devre elemanlarının montajı, Vitrin tip soğutucuların elektrik ve aksesuar elemanlarının montajı, Su sebilleri ve soğutma yükü hesabı, Su sebili soğutucuların devre elamanlarının ve boru çaplarının secimi, Su sebili deposu boyutlandırılması, imalatı ve yalıtımı, Su sebili kabin ve iskelet montajı, Su sebili ana devre ve yardımcı devre elemanlarının montajı, Su sebili elektrik devre ve aksesuar elemanlarının montajı.

30080323    BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ (2+2)  3 :

Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler, Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi, Mahallin pratik ısı yükü hesabı, Bireysel klima cihazları ve secimi, Kablo kesiti ve sigorta secimi, Pencere tipi klimalar, Split tip klima cihazları, Kanallı split tip klima cihazları.

30080324    ISITMA SİSTEMLERİ (2+2)  3 :

Merkezi ısıtma sistemleri, Isı kaybı hesabı, Isı kaybı hesabı, Cihaz seçimi Isıtıcı seçimi, Pompa seçimi, Genleşme deposu seçimi, Tesisat boru montajı,Isıtıcı montajı, Genleşme deposu montajı, Kazanlar, Kazan montajı, Kazan  kontrol ve güvenlik elemanları, bacalar, Boyler montajı, Brülör montajı, Yakıtlar, Yakıt tankı montajı, Tesisatı doldurma, Tesisatın havasını alma, Tesisatı test etme, İşletmeye hazır hale getirme.

30080337   MESLEKİ YABANCI DİL-I (2+0) 2 :

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Enerji ve Çeşitleri, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isıtma Sistemleri (Bireysel, Merkezi ve Bölgesel), Sıhhi Tesisat (Armatürler, Vitrifiye Gereçleri, Temiz ve Pis Su Tesisatı, Gaz Tesisatı.

30080327  İLETİŞİM  (1+1) 1,5 :

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak

IV.YARIYIL

30080420    SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI (2+2)  3 :

Endüstriyel soğutma sistemleri ve soğuk odalar, Soğutma yükü hesabı, Soğutma yükü hesabı, Devre elemanlarının seçimi, Boru çaplarının hesaplanması, Soğuk oda montajı, İç ünite montajı, Dış ünite montajı, Elektrik kontrol paneli montajı, Soğuk odayı devreye alma.

30080421    MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ (2+2)  3 :

Merkezi iklimlendirme sistemleri, klima santralleri, Isı yükü hesaplamaları, Soğutma ve ısıtma ünitelerinin seçimi, Nemlendirme, filtre ve soğutma kulesi ünitelerinin seçimi, Klima santral ünitelerinin montajı, Su soğutma grubu montajı, Klima santrallerini devreye alma su soğutma grubunu devreye alma

Su soğutma kulelerini devreye alma.

30080422   HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (2+2)  3 :

Havalandırma sistem elemanlarının seçimi, Havalandırma sistem elemanlarının montajı, Havalandırma kanalı imalatı, Havalandırma kanallarının montajı, Havalandırma kanallarının yalıtımı, Havalandırma sistemlerinde ölçüm.

30080423   KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESBİTİ (2+2)  3 :

Bakım ve arıza giderme yöntemleri, Kompresörlerde arıza bulma, Evaporatör ve kondenserlerde arıza bulma, Genleşme cihazları ve borularda arıza bulma, Soğutma kontrol devrelerinde arıza bulma, Ev tipi ve ticari tip soğutucularda arıza bulma, Bireysel iklimlendirme cihazlarında arıza bulma, Değişken soğutucu akışkan debili (VRV) iklimlendirme sistemlerinde arıza bulma, Merkezi iklimlendirme sistemlerinde arıza bulma, İklimlendirme kontrol devrelerinde arıza bulma, Mobil iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde arıza bulma, Soğutma servis işlemleri.

30080424   İŞ GÜVENLİĞİ (1+1)  1,5 :

İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama.

30080438   MESLEKİ YABANCI DİL-II (1+1) 1,5 :

Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Soğutma Sistemleri (Bireysel, Ticari ve Endüstriyel), İklimlendirme Sistemleri (Bireysel ve Merkezi Sistemler, Havalandırma), Yenilenebilir Enerji Teknolojisi (Rüzgar, Güneş, Jeotermal), Elektrik ve Elektromekanik Kontrol ve Bilgisayar.

30080425    KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR  (2+1) 2,5 : 

Kalite Kavramı , Standart ve  Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim , Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

30080427   MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5 : 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

 

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

30...01nn

TOSD-I

2+0

2

3

 

 

30…0166

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0177

Beden Eğitimi

2+0

2

3

 

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

 

30…0152

Fotoğrafçılık

2+0

2

3

 

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

 

30…0171

İş ve Sosyal Güvenlik

2+0

2

3

 

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

 

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II

2+0

2

3

 

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282

Sinema

2+0

2

3

 

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30080224

Bilgi ve iletişim Teknolojisi

2+1

2,5

4

 

30080225

İlk Yardım

2+1

2,5

4

 

 

Seçmeli Ders-II

30080327

İletişim

1+1

1,5

3

 

30080328

Çevre Koruma

1+1

1,5

3

 

 

Seçmeli Ders-III

30080425

Kalite Güvence ve Standartlar

2+1

2,5

4

 

30080429

Kalite Yönetim Sistemleri

2+1

2,5

4

 

 

Seçmeli Ders-IV

30080427

Meslek Etiği

1+1

1,5

3

 

30080428

Mesleki Teknik Yöntemler

1+1

1,5

3

 

 

Programın Amacı

İklimlendirme ve Soğutma; havanın ısı, temizlik, sirkülasyon ve nem içeriklerinin daimi olarak kontrol edilmesi işlemidir.

İklimlendirme ve Soğutma programı; iklimlendirme ve soğutmanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında eğitim veren teknik bir programdır.

İklimlendirme ve Soğutma uygulamaları kapalı ortamlarda; insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, insanın sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin, tıbbi ürünlerin, bazı eşyaların bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve hedefler.

Eğitimin İçeriği ve Kazanılan Beceriler

Program;
Enerjinin korunması ve idaresi, soğutma ve iklimlendirmenin temel kavramlarının anlaşılması, soğutma ve iklimlendirmenin temel ilkeleri, temel otomatik kontrol ilkeleri, teknik çizimler ve sistemler yerleşim planları ve özellikleri, ısıtma sistemleri ve ısı pompaları, elektrik konuları, ısı ve ısı akışı, psikrometri, atölye işlemleri (kaynak, lehim gibi birleştirme ve talaşlı, talaşsız işlemler), hava kanalları ve kanal sistemleri, yapı tesisatı, güneş enerjisi ve doğalgaz sistemleri, teçhizatların çalıştırılması, işletilmesi, bakım ve onarımı, yerleştirilmesi vb. Ayrıca matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Y.Dil, Türkçe, Güzel Sanatlar gibi dersler, piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için Endüstriye Dayalı Öğretimi içermektedir.

Bilgisayar işletim , matematik, tesisat işletim, ölçme ve imalat, montaj, arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve iş planlama becerileri kazandırmaktır.

İlgili Sektörler , İş Olanakları ve Mezun Öğrenciler :

Öğrencilerimizin önemli bir bölümü, Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmaları için bulundukları işletmelerde henüz öğrenci iken istihdam edilebilmektedirler. Buna ek olarak,

Soğutma ve İklimlendirme konusunda servis hizmeti veren işletmeler,soğutucu üreten fabrikalar,müteahhitlik firmaları, malzeme satış mağazaları, proje büroları gibi iş yerlerinde kolaylıkla iş bulmakta; bir kısmı kendilerine ait iş yerlerinde çalışmaktadırlar