Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Endüstriyel alanlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan, bu programda okutulan teorik derslerin yanı sıra; uygulamalı dersler ile öğrencilerin bilgisayar destekli projelendirme yeteneklerinin ve teknik düşünme kabiliyetlerinin gelişmesine imkân sağlanmaktadır.

Mezunların İş İmkânları

Program, doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi alanında Türkiye genelinde hissedilen yetişmiş ara eleman eksikliğine çözüm sunma amacındadır. Mezun öğrencilere ön lisans diploması ile “Tekniker” ünvanı verilir. Mezunlar; orta ve büyük ölçekli kamu kuruluşları, doğalgaz dağıtım şirketleri, inşaat şirketlerinin yapı tesisat grupları, gaz tesisatı yapan özel şirketler ve ısıtma sektöründeki tüm kuruluşlarda tekniker olarak çalışabilmektedirler.

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30090120 Mesleki Matematik - I 1+1 1,5 2  
30090121 Fizik 2+2 3 4  
30090122 Temel Tesisat İşlemleri 2+2 3 6  
30090123 Teknik Resim 1+1 1,5 3  
30090124 İş Güvenliği 1+1 1,5 2  
30090125 Tesisat Servis Hizmetleri 2+0 2 3  
30090130 Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0 2 2  
30090132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0 2 2  
30090144 Yabancı  Dil - I 2+1 2,5 3  
300901nn TOSD-I 2+0 2 3  
                  TOPLAM   KREDİ               :     12,5 + 8,5 ECTS   :   24 + 6

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30090220 Mesleki Matematik - II 1+1 1,5 2  
30090221 Doğalgaz Tesisatı - I 3+0 3 4  
30090222 Bilgisayar Destekli Tasarım 2+2 3 4  
30090223 Boru Kaynakçılığı 2+2 3 6  
30090231 Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0 2 2  
30090233 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0 2 2  
30090245 Yabancı  Dil - II 2+1 2,5 3  
30090224 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2+1 2,5 4  
300902nn TOSD-II 2+0 2 3  
          TOPLAM   KREDİ              :  13 + 8,5     ECTS   :  23 + 7
                                    Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

 

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30090320 Doğalgaz Tesisatı - II 2+1 2,5 4  
30090321 Isıtma Sistemleri - I 2+1 2,5 4  
30090322 Etüd ve Proje Teknikleri - I 1+1 1,5 3  
30090323 Malzeme Teknolojisi 1+1 1,5 3  
30090324 Tesisat Meslek resmi 1+2 2 3  
30090325 Bakım Arıza ve Onarım 2+1 2,5 3  
30090326 Güneş enerjisi 1+1 1,5 2  
30090328 İşletme Yönetimi - I 1+2 2 3  
30090337 Mesleki Yabancı Dil - I 1+1 1,5 2  
30090327 İletişim 1+1 1,5 3  
    TOPLAM   KREDİ               :       15,5 +3,5     ECTS   :  27 + 3

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30090400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30090420 Doğalgaz Dağıtım Hatları 2+2 3 4  
30090421 Isıtma Sistemleri - II 2+2 3 3  
30090422 İklimlendirme Tekniği 1+2 2 2  
30090423 Termodinamik 2+1 2,5 2  
30090424 İşletme Yönetimi – II  1+2 2 2  
30090438 Mesleki Yabancı Dil-II 1+1 1,5 2  
30090425 Etüd ve Proje Teknikleri - II 1+1 1,5 3  
30090426 Kalite Güvence ve Standartlar 1+1 1,5 3  
30090427 Meslek Etiği 1+1 1,5 3  
   TOPLAM   KREDİ               :        15,5+3     ECTS   :  21+ 9

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri : 56,5 Kredi, Zorunlu Dersler : 98 ECTS
Diğer Dersler : 23,5 Kredi Seçmeli Dersler : 22 ECTS
Kredi Genel Toplamı : 56,5 + 23,5 = 80 Kredi ECTS Toplamı : 120 ECTS

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

30090120 MESLEKİ MATEMATİK-I (1+1) 1,5 :

Sayılar, Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri.

30090121 FİZİK (2+2) 3 :

Birim Sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve Moment, Denge ve Denge Şartları, Ağırlık Merkezinin Bulunması, Hareket Kanunları, İş, Güç, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri: İletim, Taşınım ve Işınım, Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesabı, Kanal ve Borularda Akış, Basınç Kaybı.

30090122 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ (2+2) 3 :

Sacları kesmek, Sacları perçinlemek, Sacları kenet yapmak, Sacları puntalamak, Sacları lehimlemek, , Çelik boruları kesmek, Çelik borulara diş açmak, Bağlantı parçası sıkmak, Sıva üstü tesisat yapmak, Sıva altı (Ankastre) tesisat yapmak, Boruları kesmek, Raybalamak, Muf açmak, Havşa açmak, Rakor ile birleştirmek, Bükmek, Presli birleştirmek, Bakır boruyu sert lehime hazırlamak.

30090123 TEKNİK RESİM (1+1) 1,5 :

Teknik Resim Araç ve Gereçleri, Çizgi Çeşitleri, Geometrik Şekillerin Çizimleri, İzdüşümü, Görünüş Çıkarma, Ölçekler ve Ölçülendirme, Perspektif.

30090124 İŞ GÜVENLİĞİ (1+1) 1,5 :

İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Malzemeleri, Kişisel Emniyet Sağlama, Çalışanların Emniyetini Sağlama.

30090125   TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ (2+0) 2 :

Temiz su tesisatında kaçak tespit etme / giderme, Atık su tesisatında kaçak tespit etme / giderme, Salmastra tamiri yapma / değiştirme, Kazan borularını değiştirme, Brülör bakımı ve onarımı, Eşanjör bakımı, Baca temizliği, Gaz dönüşümü, Doğalgaz filtre değişimi.

30090130  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I  (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30090132  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30090144  YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

300901nn  TOSD-I (UYGARLIK TARİHİ VE ANADOLU UYGARLIĞI-I) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

II. YARIYIL

30090220   MESLEKİ MATEMATİK -II (1+1) 1,5 :

Vektörler, Limit ve süreklilik, Türev, Entegral, Matrisler ve lineer denklem sistemleri

30090221  DOĞALGAZ TESİSATI-I (3+0) 3 :

Doğalgaz proje bilgisi, Doğalgaz hattı topraklama kuralları, Tranşe hattı, Katodik koruma teknikleri, Ana kesme vanası, Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar, Bina dağıtım hattı, Doğalgaz besleme hattı.

30090222  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+2) 3 :

Programın çizim başlangıç ayarları, Çizim komutlarını/koordinatlarını girme, Geometrik şekler, Çizimleri ölçülendirme, Çizimlere yazı ekleme, Çizim şablon çerçevesi çizme, Antet çizme, Kasnak çizme, Flanş çizme, Kesit alma, Perspektif  Çizim Yapma, Yüzey modelleme, Katı modelleme.

30090223  BORU KAYNAKÇILIĞI (2+2) 3 :

Basınç Regülatör Ayarı, Alev Ayarının Yapılması, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telsiz Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetlen Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma, Elektrik Ark Kaynağı, Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalama,  Elektrik Ark Kaynağı ile Boru Kaynağına Hazırlık, Çelik Boruların Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalanması, Elektrik Kaynağı ile Sacları Birleştirme, Elektrik Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme, Gazaltı ( MİG/MAG ) Kaynağı, Gazaltı Kaynağıyla Sacları Birleştirme, Gazaltı Kaynağıyla Boruları Birleştirme.

30090224  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) 2,5 :

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu , Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

30090231   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II  (2+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30090233   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

 30090245   YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

300902nn   TOSD-II (UYGARLIK TARİHİ VE ANADOLU UYGARLIĞI-II) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

III. YARIYIL

30090320   DOĞALGAZ TESİSATI-II (2+1) 2,5 : 

 Kazan Gaz Besleme Hattı, Doğalgaz Brülörleri, Bina İçi Doğalgaz Tesisatı, Doğalgaz Kolon Hattı, Doğalgaz Bina Tüketim Hattı, Doğalgaz Sayaçları, Doğalgaz Güvenlik Kuralları, Doğalgaz Tesisatı Test Kuralları, Sızdırmazlık Testinde Kuralları Araç Gereçler.

30090321  ISITMA SİSTEMLERİ-I (2+1) 2,5 : 

Isı Kaybı Hesaplama, Kat Kalorifer Tesisatı Cihaz Seçimi, Boru Seçimi, Isıtıcılar, Isıtıcı montaj aparatları, Isıtıcı montajı, Radyatör vanaları, Kat kalorifer kazanları, Kazan tesisatları, Baca bağlantısı, Kombi cihazları, Kombi cihazlarını montajını yapma, Kombi baca bağlantısı.

30090322   ETÜD VE PROJE TEKNİKLERİ-I (1+1) 1,5 : 

Alt yapı bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Doğalg       Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, Hasarsız malzeme seçimi, Malzeme bilgisi, Malzemenin raf ömrü bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Problem çözme yeteneği, Proje okuma bilgisi, Standart ölçü bilgisi, Teknik resim bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Meslekle ilgili mevzuat bilgisi, Kazı ruhsat bilgisi, Mesleki fizik bilgisi.

30090323   MALZEME TEKNOLOJİSİ (1+1) 1,5 : 

Teknik alanda kullanılan malzemeler, Metalik malzemeler, Seramik malzemeler, Polimer malzemeler, Kompozit malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu, Kristal kusurlar, Saf metal, Ara faz veya bileşik, Katı çözelti, Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri, Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar, Sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar, Sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Ultrasonik muayene yöntemi, X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi.

30090324   TESİSAT MESLEK RESMİ (1+2) 2 : 

Isıtma tesisatı sembolleri çizimi, Isıtıcı montaj resmi çizimi, Kombi montaj resmi çizimi, Kazan montaj resmi çizimi, Genleşme deposu montaj resmi çizimi, Kat ısıtma tesisatı çizimi, Merkezi ısıtma tesisatı çizimi, Kazan dairesi detay resmi, Doğalgaz tesisatı sembollerini çizimi, Kat planına doğalgaz tesisatını çizimi, İzometrik çizim, Doğalgaz cihaz montaj resimlerini çizimi, Sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini, Vitrifiye montaj resimleri çizimi, Armatür montaj resimleri çizimi, Hidrofor-depo montaj resmi çizimi, Sıcak su hazırlama cihazlarının montaj resimleri, Bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi, Atık su dağıtım sistemleri çizimi, Yangın tesisatını çizimi, Kolon şeması çizimi.

30090325   BAKIM ARIZA VE ONARIM (2+1) 2,5 : 

Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Malzeme bilgisi, Cihaz bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Mesleki fizik bilgisi, Mesleki matematik bilgisi, Mesleki terim bilgisi , Problem çözme yeteneği, Teknik resim bilgisi,  Akışkan bilgisi, Cihaz bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi,    Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi.

30090326   GÜNEŞ ENERJİSİ (1+1) 1,5 : 

Kollektör Yön Tayini Yapmak, Gölgeleme Etkisini Dikkate Almak, Düz Döşeme İçin Montaj Yeri Hazırlamak, Çatı İçin Montaj Yeri Hazırlamak, Panel Kollektör Montajı Yapmak, Vakum Tüplü Kollektör Montajı Yapmak, Depo Montajlarını Yapmak, Depo Flatör Montajını Yapmak, Soğuk Su Bağlantılarını Yapmak, Sıcak Su Bağlantılarını Yapmak, Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak, Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak, Tesisatla İlgili Arızaları Gidermek, Verim Düşmesiyle İlgili Arızaları Gidermek.

30090328  İŞLETME YÖNETİMİ-I (1+2) 2 : 

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

30090337    MESLEKİ YABANCI DİL-I (1+1) 1,5 :

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Elektrik ve Enerji teknolojisi  teknik terimleri, Elektrik ve Enerji teknolojisi  çeşitleri, Elektrik ve Enerji malzemeleri, Elektrik ve Enerji malzemelerinin kullanımı, Gaz ve tesisatı genel terimleri, Gaz ve tesisatı malzeme ve ekipmanları, Gaz ve tesisatı çeşitleri ve kurulumu.

30090327  İLETİŞİM  (1+1) 1,5 :

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak

 

IV. YARIYIL

30090420   DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI (2+2) 3 :

 Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Standart ölçü bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İlkyardım bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, Malzeme bilgisi, Mesleki fizik bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Gazlı doğalgaz şebekesinde operasyonlara ait bilgileri, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Redresörün devreden çıkarılması/alınması bilgisi, İletişim yeteneği, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Mesleki matematik bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Test bilgisi.

30090421  ISITMA SİSTEMLERİ-II (2+2) 3 : 

Merkezi Isıtma Yapılacak Binanın Isı Kaybı Hesabı, Cihaz Seçimi, Isıtıcı Seçimi, Pompa Seçimi, Genleşme Deposu,  Tesisat Boru Montajı, Isıtıcı Montajı, Kazanlar, Kazan Montajı, Kazan Baca Kesit Hesabı, Bacalar, Kazan Dairesi Havalandırması, Kazan  Kontrol Elemanları, Kazan Güvenlik Elemanları, Genleşme  Tankı Montajı, Kolektör Bağlantısı,  Boyler Montajı, Kazan Besleme Suyu Bağlantısını,  Drenaj Tesisatı, Brülör Montajı, Yakıt Tankı Montajı, Yakıtlar, Tesisatı Doldurma, Tesisatın Havasını Alma, Tesisatı Test Etme, İşletmeye Hazır Hale Getirme.

30090422   İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ (1+2) 2 : 

Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler,  Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi, Mahallin pratik ısı yükü hesabı, Bireysel klima cihazları ve secimi, Kablo kesiti ve sigorta secimi, Pencere tipi klimalar, Split tip klima cihazları, Kanallı split tip klima cihazları.

30090423   TERMODİNAMİK (2+1) 2,5 : 

 Termodinamiğin temel terimleri, 1.Sistem, çevre, 2.Hal değişimi, 1.Saf maddenin termodinamik özellikleri, 2.İdeal gaz denklemi, Çevrim, birim sistemleri, Özgül hacim, yoğunluk, basınç, .PV, PT bağıntıları, Termodinamiğin kanunları, 1.Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge), Termodinağin I. Kanunu, Termodinamiğin II. Kanunu, İş, güç, verim ifadeleri, Hal değişimlerinde iş, P-V diyagramları, İş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümleri, İzokor Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Adiyabatik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Politropik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Kondüksiyon Isı Transferi, Konveksiyon Isı Tranferi, RadyasyonIsı  İletimi

30090424   İŞLETME YÖNETİMİ-II (1+2) 2 : 

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak

Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma, Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek.

30090438    MESLEKİ YABANCI DİL-II (1+1) 1,5 :

Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Doğalgaz teknolojisi teknik terimleri, Doğalgaz kullanım alanları, Doğalgaz tesisat malzemeleri ve kullanımı, Doğalgaz tesisat montaj ekipmanları, Doğalgaz tesisat kurulumu (bina içi), Doğalgaz ısıtma sistemleri, Doğalgaz şebeke tesisat kurulumu, Doğalgaz güvenli çalışma kuralları, Doğalgaz ihbar ve haberleşme.

30090425   ETÜD VE PROJE TEKNİKLERİ-II (1+1) 1,5 : 

Proje Konusu Araştırma, Proje Adımlarını Planlama, Proje Bölümlerini Hazırlama, Projeyi Yazma ve Sunma.

30090426   KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI (1+1) 1,5 :

 Standardizasyonla ilgili işlemler, Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, Kalite kavramı, Standart ve spesifikasyon, Muayene kavramı, Toplam Kalite Kontrol, PUKO döngüsü, İstatistikî Kalite , Kontrol Kavramı, Örnek Alma Yöntemleri, Veri Toplama Teknikleri, Kontrol Diyagramlarının Uygulanması, Normal dağlım eğrisinin özellikleri, Normal dağılım eğrisinin kalite kontrolünde kullanılması,M Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik Kavramı, Stratejik Yönetim, Kalite Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Motivasyon, Ekip Çalışması, İletişim, Öneri sistemi, Bilgi Yönetimi, Cevre Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Süreç Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri, Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği Sistemleri, Üretim Sistemleri, Anket Geliştirme, Kurumsal Performans Yönetimi.

30090427   MESLEK ETİĞİ (1+1) 1,5 : 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

 

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3
30…0282 Sinema 2+0 2 3

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

 

30…0168

Reklamcılık Bilgisi

2+0

2

3

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

 

30…02nn

TOSD-II

2+0

2

3

 

 

30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0270

Elektronik Ticaret (e-Ticaret)

2+0

2

3

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256

Müzik Kültürüne Giriş

2+0

2

3

 

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264

Yaşam Boyu Spor

2+0

2

3

 

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30090224 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2+1 2,5 4  
30090225 Kalite Yönetim Sistemleri 2+1 2,5 4  

 

Seçmeli Ders-II

30090327 İletişim 1+1 1,5 3  
30090329 Çevre Koruma 1+1 1,5 3  

 

Seçmeli Ders-III

30090425 Etüd ve Proje Teknikleri - II 1+1 1,5 3  
30090429 İşletme Yönetimi-I 1+1 1,5 3  

 

Seçmeli Ders-IV

30090426 Kalite Güvence ve Standartlar 1+1 1,5 3  
30090430 İşletme Yönetimi-II 1+1 1,5 3  

 

Seçmeli Ders-V

30090427 Meslek Etiği 1+1 1,5 3  
30090428 Mesleki ve Teknik Yöntemler 1+1 1,5 3  

 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi...