Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Elektrik Programı, temel elektrik, elektrik güç sistemleri, elektrik makineleri ve PLC laboratuarlarında yürütülen eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları ile teknik hizmet gerektiren tüm sektörlerde ve kuruluşlarda elektrik konularında yeterli bilgi birikimine sahip ara eleman yetiştirmektedir. Ayrıca programda, fabrika bakım ve imalat ile iletim dağıtım ve tesisat teknikerliği alanlarında uzmanlık eğitimi verilmektedir. 

Mezunların İş İmkânları
Elektrik tesisi yapan firmalar, fabrika bakım, donanım ve montaj işleri, YG işlerini yürüten müteahhit firmalar, TEDAŞ, TEİAŞ, asansör, yürüyen merdiven vb. montaj, bakım, onarım ve özel işyerlerinde bakım, onarım ve taahhüt işlemleridir.

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30070120 Matematik - I 2+1+0 2,5 4  
30070121 Doğru Akım Devreleri 2+2+0 3 5  
30070122 Ölçme Tekniği 2+2+0 3 5  
30070123 Temel Elektronik 2+1+0 2,5 4  
30070124 İş Güvenliği 1+1+0 1,5 2  
30070130 Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0+0 2 2  
30070132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0+0 2 2  
30070144 Yabancı Dil - I; 2+1+0 2,5 3  
300701nn TOSD-I 2+0+0 2 3  
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30070220 Matematik - II 2+1+0 2,5 4  
30070221 Alternatif Akım Devreleri 2+2+0 3 5  
30070222 Ölçme Tekniği 2+2+0 3 5  
30070123 Trafo ve Doğru Akım Makinaları 2+2+0 3 5  
30070223 Arıza Analizi 1+1+0 1,5 2  
30070231 Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0+0 2 2  
30070132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0+0 2 2  
30070244 Yabancı Dil - II 2+1+0 2,5 3  
30070224 Mesleki Teknik Yöntemler 2+1+0 2,5 4  
300702nn TOSD-II 2+0+0 2 3  
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3
Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

 

T.C.BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30070320 Tesisata Giriş 2+2+0 3 5  
30070321 Güç Elektroniği-I 2+1+0 2,5 3  
30070322 Asenkron ve Senkron Makinalar 2+2+0 3 4  
30070323 Bilgisayar Destekli Tasarım 1+1+0 1,5 2  
30070324 Sistem Analizi ve Tasarımı-I 1+1+0 1,5 3  
30070325 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı 1+1+0 1,5 4  
30070326 Elektromekanik Kumanda Sistemleri 2+1+0 2,5 3  
30070328 Elektronik Devre Tasarımı 1+2+0 2 3  
30070327 İletişim 1+1+0 1,5 3  
TOPLAM KREDİ : 19 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30070400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30070420 Özel Tesisat 2+1+0 2,5 3  
30070421 Sayısal Elektronik 2+1+0 2,5 2  
30070422 Sözleşme Keşif ve Planlama 2+1+0 2,5 3  
30070423 Elektrik Enerji Santralleri 1+1+0 1,5 2  
30070424 Programlanabilir Denetleyiciler 2+2+0 3 3  
30070425 Bilgisayar Destekli Proje-I 1+2+0 2 2  
30070426 Özel Tasarımlı Motorlar 2+1+0 2,5 2  
30070427 Meslek Etiği 1+1+0 1,5 4  
30070428 İlk Yardım 0+2+0 1 3  
TOPLAM KREDİ : 19 TOPLAM AKTS/ECTS: 23+7

TOSD: Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri : 63 Kredi, Zorunlu Dersler    :  100 ECTS
Diğer Dersler : 17 Kredi Seçmeli Dersler    :   20 ECTS
Kredi Genel Toplamı  :  63 + 17 = 80 Kredi ECTS Toplamı      : 120 ECTS

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Yabancı Dil - I ve II) : 5 Kredi

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Hariç : 75 Kredi

ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL

30070120 MATEMATİK- I (2+1+0) 2,5:

Sayılar ( Genel olarak sayıların tanımı), Reel sayılar, Sayılar ile ilgili problemlerin çözümü, Denklemler, Eşitsizlikler, Polinomlar, Denklem ve eşitsizlikler ile ilgili problemlerin çözümü, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Grafik çizimi, Trigonometrik fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlarda grafik çizimi, Trigonometrik fonksiyonlarda özdeşlikler, Logaritmik fonksiyonlar, Kompleks sayılar, Kompleks sayılarla ilgili problemlerin çözümü.

30070121 DOĞRU AKIM DEVRELERİ (2+2+0) 3:

Direnç,Ohm Kanunu, İş, Güç Ve Verim, Kirşof Kanunları, Elektrik Kaynakları, Devre Çözüm Yöntemleri, Devre Teoremleri, Kondansatörler, Elektro Mağnetizma Ve Elektro Mağnetik İndüksiyon, Doğru Akımda Geçici Olaylar

30070122 ÖLÇME TEKNİĞİ (2+2+0) 3:

İş Güvenliği, Ölçme Ve Cihaz İlkeleri, Doğru Akım Ölçmeleri, Alternatif Akım Ölçmeleri, Güç Ve İş (Enerji) Ölçmeleri, Devre Elemanları Ve Parametrelerin Ölçülmesi, Osilaskop İle Ölçmeler, Mekanik Ölçümler.

30070123 TEMEL ELEKTRONİK (2+1+0) 2,5:

Diyotlar ve çeşitleri, transistörler(bjt), alan etkili transistörler, fark yükselticileri, işlemselyükselteçlerin elektriksel karekteristekleri, temel işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları.

30070124 İŞ GÜVENLİĞİ (1+1+0) 1,5:

İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.

30070130 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (2+0+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30070132 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I (2+0+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30070144 YABANCI DİL-I (2+1+0) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

300701nn TOSD-I (2+0+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II.YARIYIL

30070220 MATEMATİK- II (2+1+0) 2,5:

Lineer denklem sistemleri, İki bilinmeyenli Lineer denklem sistemlerini çözebilme, Matrislerle işlemler yapabilme, Determinant hesabı yapabilme, Ters matris bulabilme, Limit ve süreklilik, Limitin tanımını kavrayabilme, Limit alma kuralları ve uygulayabilme, Fonksiyonlarda sürekliliğin incelenmesi, Limit ve süreklilik ile ilgili problemlerin çözümü, Türev ve uygulamaları, Türev yardımı ile fonksiyonların grafiklerin çizimi, İntegral ve uygulamaları, Alan hacim ve ağrılık merkezi hesapları, Diferansiyel denklemler.

30070221 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ (2+2+0) 3:

Tanımlar, R,L ve C’ nin faz ilişkisi ve zaman eksenindeki büyüklüklerin kompleks eksende gösterilmesi, Seri, paralel ve seri-paralel alternatif akım devreleri, Alternatif akım devrelerinin çözüm yöntemleri ve devre teoremleri, Rezonans, Üç fazlı devreler.

30070222 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI (2+2+0) 3:

D.A. Makinelerinin çalışma İlkeleri yapısı ve parçaları, D.A Makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı, D.A.Makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu, D.A.Genaratörlerinin temel davranışları(Karekteriskleri), D.A. Motorlarında yol verme,hız kontrolü ve frenleme, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Transformatörlerin Yapısı ve çalışma ilkeleri, Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması, Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim, Üç Fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları

30070223 ARIZA ANALİZİ (1+1+0) 1,5:

Test Cihazları ve Kullanımı, Analog test cihazları, Dijital test cihazları, Transistor test cihazı, Hata dedektörü, Devre Elemanlarının Sağlamlık Kontrolü, Devre Elemanlarının Karakteristikleri, Elektronik Devrelerde Arıza Tespiti, Dirençli devrelerde arıza tespiti, Diyotlu devrelerde arıza tespiti, Transistörlü devrelerde arıza tespiti, Güç kaynaklarında arıza tespiti, Elektrik devrelerinde arıza tespiti, Endüvilerde arıza tespiti, Endüktörlerde arıza tespiti, Statorlarda arıza tespiti, Alternatörlerde arıza tespiti, Elektrik tesisatlarında arıza tespiti.

30070224 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER (2+1+0) 2,5:

Lehimleme ve Lehimleme Çeşitleri, Lehimleme Metotları, Lehimlenecek yerin temizlenmesi, Lehimlemenin yapılması, İyi bir lehimlemenin özellikleri, Lehimleme hataları, Elektronik devre elamanlarını (diyot, direnç, entegre vb.) lehimlenmesi, Lehimleme Uygulamaları, Üniversal plaket üzerine nokta lehimleme, İletken uçlarının lehimlenmesi (ön lehimleme), İletkenlerin birbirine lehimlenmesi, Devre elamanlarının plaket üzerine lehimlenmesi, Entegrelerin plaket üzerine lehimlenmesi, Lehim Sökme İşlemleri, Lehim pompası, Lehim emme fitili (örgülü kablo), Lehim sökme istasyonları.

30070231 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II(2+0+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30070233 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II (2+0+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütarekesinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

30070244 YABANCI DİL-II (2+1+0) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

300702nn TOSD-II (2+0+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

III.YARIYIL

30070320 TESİSATA GİRİŞ (2+2+0) 3:

İletkenler, yalıtkanlar, kablo döşeme malzemeleri, tesisat boruları ve ek parçaları, zayıf akım malzemeleri, elektrik devresi ve çeşitleri, elektrik devre elemanları ve görevleri, elektrik devresi çeşitleri, zayıf akım tesisatı uygulama devreleri, tv anten tesisatı, telefon tesisatı

30070321 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I (2+1+0) 2,5:

Tristörler, Tristor Eşdeğeri, Çalışma Karakteristikleri, Tristörlerin Özelliklerini, Katalogdan Bulmak, Tristör Tetikleme Devreleri, Potansiyometreli Devre, Kondansatörlü Devre, UJT Devre, Diyak Ve Triyak, MOSFET’ler

30070322 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (2+2+0) 3:

Bir fazlı asenkron Motorlar, Yapısı, Çalışma şekilleri, Çeşitleri, Yol verme yöntemleri, Üç fazlı asenkron Motorlar, Yapısı, Çalışma şekilleri, Çeşitleri, Yol verme yöntemleri, Bir ve Üç fazlı asenkron motorların Karakteristikleri, Boş çalışma karakteristiği, Yüklü çalışma karakteristiği

30070323 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (1+1+0) 1,5:

Elektrik ve Elektronik Çizim Programı, Elektrik ve Elektronik devre çizim programları, Programın kurulması, Program ara yüzünün tanıtımı, Elektronik devre sembolleri, Analog ve dijital Devreler Çizmek, Analog ve dijital devre sembolleri, Analog ve dijital devrelerin çizimi

30070324 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I (1+1+0) 1,5:

Araştırma Yapmak, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nicel araştırma, Bireysel görüşme, mülakat, Grup görüşmesi, Gözlem, İnternet arama motoru kullanma, Örnek proje özelliklerini bulma, Örnek proje demolarını bulma, Sektörden araştırma yapma, Örnek proje özelliklerini sorgulama, Örnek proje ya da proje demolarını inceleme, Analizi Sunmak, Sunum teknik ve araçları, Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı, Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu

30070325 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI (1+1+0) 1,5

Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak, İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak, Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak, Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak, ENH oluşan arızaları gidermek, Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak, Bara sisteminin montajını yapmak, Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek, Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak

30070326 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ (2+1+0) 2,5:

Kumanda Giriş Elemanları, Kumanda Çıkış Elemanları, Elektik Motorlarını Koruma Röleleri, Elektrik Motorlarının Kumandası, Asansör Kumandası, Kumanda Sistemlerinde PLC Kullanımı.

30070327 İLETİŞİM (1+1+0) 1,5:

İletişim kavramı, Sözlü iletişim, Sözlü iletişim teknikleri, Sözlü İletişim kuralları, Sözlü iletişimde kullanılan araçlar, Etkili konuşma, yazılı iletişim, Yazılı iletişimde kullanılan araçlar, Yazı Dilini düzgün kullanma, Sözsüz İletişim, Giyim kuşam (simgesel iletişim), Kişisel İmaj

30070328 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (1+2+0) 2:

Lehimleme Malzemeleri, Lehim, Havya, Lehimleme ve Lehimleme Çeşitleri, Lehimleme Metotları, Lehimleme Uygulamaları, Lehim Sökme İşlemleri

IV.YARIYIL

30070420 ÖZEL TESİSAT (2+1+0) 2,5:

Kompanzasyon sisteminin, Önemi, yapısı, çeşitleri, elemanları, Kompanzasyon sisteminin, hesabı, kurulması ,güç faktör ayarlarının yapılması

30070421 SAYISAL ELEKTRONİK (2+1+0) 2,5:

Sayısal Kavramlar, Sayı Sistemleri, Mantık Devreleri, Mantık ifadelerin sadeleştirilmesi, Bileşimsel Devreler, Flip-Flop’ lar , Sayıcılar, Kaydedici ve tutucular, Bellek Birimleri, Algoritmik Durum makineleri, Dönüştürücüler, Sayısal Modülasyonlar

30070422 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA (2+1+0) 2,5:

Bina Elektrik tesisatları, Planlama öncesi hazırlık, İç donanım durumu, Havai hatlar, Yer altı kablo tesisleri, Güvenlik tesisatları planlaması, Montaj/demontaj keşif ve planlaması, Proje keşif özeti çıkarma

30070423 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ (1+1+0) 1,5:

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Sürtünme ile , Isı ile, Işık ile, Basınç ile, Kimyasal yolla, İndüksiyon ile, Termik santralleri, Buhar türbinli, Gaz türbinli, Nükleer santraller, Yapısı, Üniteleri, Çalışması, Hidroelektrik santraller, Yapısı, Üniteleri, Çalışması, Yenilenebilir Enerji santraller, Yapısı, Üniteleri, Çalışması

30070424 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER (2+2+0) 3:

PLC nin temel teknolojisi, PLC nin tarihçesi, PLC nin yapısı, röle ve PLC arasındaki fark, PLC üniteleri, sayısal veri kavramı, veri sistemi, 16 ve 32 bitlik verinin yönetimi, PLC ile kullanılan aygıtlar, kelime aygıtı, bit aygıtı, veri taşıma, verilerin kodlarının değiştirilerek taşınması, artma / azaltma, karşılaştırma, ekleme ve çıkarma, çarpma ve bölme

30070425 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-I (1+2+0) 2:

Temel çizim yöntemleri, temel geometrik şekiller, açılar, ölçeklendirme, norm yazı ve yazı çeşitleri, verilen bir cismin çizimi, cisimden görünüş çıkarma, cisimden kesit çıkarma, perspektif görünüşler ve özellikleri, ölçümlendirmenin gereği ve önemi, perspektif resimden görünüş ve kesit çıkarma, perspektiften görünüş , çıkarma, perspektiften kesit çıkarma.

30070426 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR (2+1+0) 2,5:

Step Motorlar, Yapısı, Çalışma şekilleri, Çeşitleri, Yol verme yöntemleri, Servo Motorlar, Yapısı, Çalışma şekilleri, Çeşitleri, Yol verme yöntemleri, Üniversal Motorlar, Yapısı, Çalışma şekilleri, Çeşitleri, Yol verme yöntemleri

30070427 MESLEK ETİĞİ (1+1+0) 1,5:

Etik kavramı, Ahlak kavramı, Etik ve ahlak ilişkisi, Ahlaki değerler, Ahlaki gelişim süreci, Etik kuralları, Etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun davranışların sonuçları, Bireyde etik davranışı etkileyen faktörler, Etik Sistemleri, Amaçlanan sonuç etiği, Kural etiği, Toplumsal sözleşme etiği, Kişisel etik, Sosyal yaşam etiği, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Kültür, Normlar, Değerler, Hukuki normlar, Ahlak normları, Dini normlar, Örf ve adetler

30070428 İLK YARDIM (0+2+0) 1:

İlk Yardımın Temel Uygulamaları, İlk Yardım İle İlgili Kavramlar, İnsan Vücudu ve İşleyişi, Vücut Sistemleri, Yaşam Bulguları, Hasta Veya Yaralıların Birinci Değerlendirmesi, Bilinç Düzeyinin Değerlendirilmesi, Hava Yolu Açıklığının Sağlanması, Solunumun değerlendirilmesi, Dolaşımın Değerlendirilmesi, Koma Pozisyonu, Görüşerek Bilgi Edinme, Baş ve Boyun Muayenesi, Göğüs ve Karın Muayenesi, Kol ve Bacak Muayenesi

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 3 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 3 3  
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  
30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

 

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

 

30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

 

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

 

30…02nn/td> TOSD-II 2+0 2 3  

 

30…0289/td> Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

 

30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

 

30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  

 

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

 

30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

 

30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

 

Seçmeli Ders-I

30070224 Mesleki Teknik Yöntemler 2+1+0 2,5 4  
30070225 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1+0 2,5 4  

 

Seçmeli Ders-II

30070327 İletişim 1+1+0 1,5 3  
30070329 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1+1+0 1,5 3  

 

Seçmeli Ders-III

30070427 Meslek Etiği 1+1+0 1,5 4  
30070430 Ofis Yazılımları 1+1+0 1,5 4  

 

Seçmeli Ders-IV

30070428 İlk Yardım 0+2+0 1 3  
30070429 İş Güvenliği 0+2+0 1 3  

Elektrik Programı

Elektrik Programı