Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Fevzi YAŞAR

Doktor Öğretim Üyesi

fevzi.yasar

0(488) 217-3639 Dahili: 3639

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

F. Yaşar, Ş. Altun, H. Adin, 2011. Fuel properties of biodiesels produced from blends of canola oil and animal tallow, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27 (1), 199-208.

Ş.Altun, F.Yaşar and C.Öner, 2011. Biodiesel production from raw cottonseed oil and its characterization, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27(2), 375-382.

Yurt İçi

Şehmus Altun Cengiz Öner, Fevzi Yaşar, and Hamit Adin, 2011. Effect of n-Butanol Blending with a Blend of Diesel and Biodiesel on Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50 (15), pp 9425–9430

Özet

Yaşar, F., Toğrul, H., Arslan, N., Flow properties of cellulose and carboxymethyl cellulose from orange peel, Journal of Food Engineering, 81(1),187-199, 2007

Özet

Ş. Altun and F. Yaşar, 2013. Biodiesel production from leather industry wastes as an alternative feedstock and its use in diesel engines. ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION · Volume 31 · Number 5 · 2013 pp. 759–770

Özet

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Ş.Altun, F.Yaşar, S.Aydın, Atık Kızartma Yağlarından Üretilen Biodizel Yakıtının Dizel Motorlarında Kullanılması, 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Kasım 2012, İstanbul.

Özet

Ş. ALTUN, C. ÖNER, F. YAŞAR and H. ADİN, Biodiesel Production From Raw Cottonseed Oil and Its Performance in a Diesel Engine, Technology, 14(3), 95-102, (2011).

Fevzi YAŞAR, Şehmus ALTUN, Hamit ADİN, Atık Kızartma Yağlarının Alternatif Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 21-22 Ekim 2011 Kayseri

Özet

Hamit ADİN, Şehmus ALTUN, Fevzi YAŞAR, ŞIRNAK YÖRESİNDEKİ ASFALTİT KÖMÜRLER VE ÖZELLİKLERİ, I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 2010, Diyarbakır.

Süleyman Kazım IŞIK, Tolga EMİR, Mehmet Cemal MARANGOZ, Fevzi YAŞAR, Şehmus ALTUN ve Hamit ADİN, MAKET RAFİNERİ VE UYGULAMA LABORATUVARI, I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası,2010, Diyarbakır.

Sugözü,İ., Altun,Ş., Yaşar,F. Kanola Yağı Etil Esterinin Alternatif Yakıt Olarak Bir Dizel Motorunda Kullanılması, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas,24-27 Haziran 2009

Altun,Ş., Öner,C., Yaşar,F. Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Hayvansal Yağ Biyodizeli ve Dizel Yakıtı Karışımının Egzoz Emisyonuna Etkisi, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 16-17 Ekim 2009 Kayseri

Yaşar, F., Arslan, N., Portakal Kabuğu Selülozundan Elde Edilen Karboksimetil Selülozun Reolojik Davranışı, UKMK-7 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006

Yaşar, F., Arslan, N., Portakal Kabuğu Selülozundan Elde Edilen Karboksimetil Selülozun Reolojik Davranışı, UKMK-7 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006

Diğer Yayınlar

Yurt Dışı

F.Yaşar H.ADİN, S.Aslan and Ş.Altun, Camparing the lubricity of different biodiesel fuels, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

Ş. Altun, C. Öner, F. Yaşar, M. Fırat Effect of a Mixture of Biodiesel-Diesel-Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

S.K. Işık.Altun F.Yaşar, H. ADİN, M. Z. Işık, Asfalt Depolama Tanklarının Kızgın Yağ ile ısıtılması ve sistemdeki ısı transferinin incelenmesi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

H. ADİN, Ş. Altun and F. Yaşar, Two-Component Adhesives Impact Resistant used Maintenance, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

Yaşar, F., Aydın,H,, Erol, A,, Bezek, Ö Mathematıcal modelıng for forecastıng natural gas consumptıon ın Batman cıty, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 2009), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye

Yurt İçi

Ş. Altun, F. Yaşar, C. Öner , The fuel properties of methyl esters produced from canola oil- animal tallow blends by basecatalyzed transesterification, International Journal of Engineering Research and Development, Vol.2, No.2, June 2010

Özet

Ş. Altun and F. Yaşar, 2013. A comparıson of performance and emıssıons of a dıesel power generator fueled wıth bıodıesels from waste fryıng oıls. European Conference In Technology And Socıety EuroTecS-2013, June 27 - 28, 2013 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Özet